Şuan Okunan
Canan Tolon’un sergisi uzatıldı

Canan Tolon’un sergisi uzatıldı

Canan Tolon’un Fişekhane’deki Cocoon’a özel ürettiği büyük ölçekli enstalasyonu Limbo, yaşamın döngüsünü merkeze alarak sanatseverleri yaşam ve ölüm gibi zıtlıkların da içinde bulunduğu bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının 1997’de yayımladığı kitabı ile aynı adı taşıyan mekânsal enstalasyonu Limbo, kendisini sürekli yenileyen doğanın ve zamanın bıraktığı izleri yansıtarak varoluşun birbirleri üzerindeki etkisini, direncini ve belirsizliğini ifade ederek izleyicilere yaşam ve ölüm arasındaki yakınlığı deneyimleme imkanı sunuyor.
Sanatçı birbirileriyle etkileşen malzeme ve mekânın ilişkisinde “Onu yaşatır mı yoksa öldürür mü?” sorularını sorarken, izleyiciyi neden-sonuç ilişkisindeki döngünün bir parçası haline getiriyor.
Canan Tolon’un yapıtlarında sıklıkla kullanmayı tercih ettiği tekrarın yarattığı ritim, mücadele ve doğal süreç “Limbo” ile yeniden karşımıza çıkıyor.

BOŞ SALINCAKLARIN ACILI ETKİSİ

Salıncakların “erişilmez” biçimde konumlayan Canan Tolon, boş salıncakların acıklı etkisine ve boşluğun yarattığı tekinsizliği vurguluyor. Pandeminin etkisiyle çocuk seslerinin azaldığı parkları, yalnızlığı ve terk edilme duygusunun hissedildiği sergide sanatseverler sıralanan salıncakların çim ve su gibi doğal malzemelerle mekanın doğal koşullarıyla olan etkileşimini deneyimleyebilecek.
Canan Tolon’un Tolon, sergide suyun metal salıncaklara yaptığı korozyon ve aşınma hali üzerinden doğayı, çevreyi ve yaşamı yeniden düşünmemize olanak tanıyor. Küratörlüğünü Ayça Okay’ın üstlendiği Limbo, yer aldığı tarihi bina Fişekhane’nin 18-19 yy. da mühimmat, fişek ve ordunun ihtiyacı olan metal aksanların üretim yeri olma özelliğine gönderme yaparak, yaşam-ölüm ve inşa etme-yıkım gibi zıtlıkların hayatımızın her daim bir parçası olduğu gerçeğine vurgu yapıyor. Metalin giderek paslanmasına, çimlerin büyümesine ve zaman içerisinde kuruyarak ölmesine sergi boyunca tanıklık edecek izleyici, doğanın, zamanın ve hayatın döngüsünün bir parçası oluyor.

TABİATIN NAZİK DÖNGÜSÜ

“Hayat bir döngü sistemleri üzerinde kuruludur, bunu bütün yaşayanlar bilir.  Seneler, mevsimler, günlerin ritminde, tekrar eden bir şekil içinde kapılmış, doğar ve ölürüz. Bunları bilerek, bu bilgilerin beklentileriyle ve bu beklentilerin korkusuyla yaşıyoruz.  Bütün bunları bilmemize rağmen tekrarlardan kaçmak içgüdüsüyle hareket ediyoruz.  Her gün ayni şeyleri yapmak, aynı şeyleri duymak, görmek, hissetmek istemeyiz ve bu döngüye tutsak olmaktan kaçmak için mücadele ederiz. Bu gücümüz katı (rijit) sınırlanmış hayat çerçevemizi aşındırmayı, o kafesimizden çıkmayı, mahkumiyetimizi unutturarak yaşatmamızı sağlar. Oyun da unutmamıza yardım eden yegane faaliyettir… vurdumduymazlığa kadar oyalar bizi.  Fişekhane, bütün “hane” ile biten sözcükler gibi—hapishane, hastane, imalathane vs., bu adı taşıyan mekanların çoğu gibi—tekrar eden faaliyetlerin yeri olduğu için, askıda kalmışlığımızı tanımlayan LİMBO’yu bu mekandan kurarken, tekrarların hapsi olmuş yaşamımızı cazip gelen tehlikeli oyunlarla tabiatın nazik döngüsünü göz ardı etmememizi hatırlatmak ve sergilemek istedim.” Canan Tolon

Canan Tolon’un, hayata yayılan üretim pratiğinde mimarlık kültürü ve doğadan aldığı ilhamı eserlerine yansıtarak, yaşam ve ölüm kavramlarına işaret ettiği Limbo adını verdiği sergisini 31 Mayıs 2022’ye kadar Contemporary Istanbul Vakfı, Cocoon’da ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

CANAN TOLON KİMDİR?

Canan Tolon İstanbul’da doğdu, çocukluk yıllarını Fransa’da geçirdi. Fransız Bakaloryasını tamamladıktan sonra Edinburgh’da Napier Üniversitesi, Trier’de Fachhochschule ve Londra’da Architectural Association’da mimarlık ve tasarım eğitimi aldı. Lisans eğitimini 1980’de Londra’daki Middlesex Üniversitesi’nde (önceki adı Hornsey School of Art) en yüksek derece ile, sonrasında mimarlık yüksek lisansını 1983 yılında University of California, Berkeley’de tamamladı. İlk kişisel sergisini 1983 yılında University of California Architectural Gallery’de gerçekleştirdi. Yurtdışında, özellikle ABD’de, birçok sergiye katıldı. Tolon’un eserleri, mekânı doğaya ait öğelerle çatışma içinde olan gelişigüzel ve önceden tasarlanmış yaratıcı süreçler için kullanır. Fotoğrafınkine benzeyen resim tekniği, problemli bir dünyanın, çokça görmezden gelinen görüntüsünü berraklaştırır. Resimleri ve yerleştirmeleri birçok uluslararası müze ve özel koleksiyonda yer almaktadır. Tolon, İstanbul ve San Francisco Körfez Bölgesi’nde yaşayıp çalışmaktadır.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik