Ataerkil Sistemlerin

Feminist İktisatçı Nancy Folbre’den “Ataerkil Sistemlerin Yükselişi ve Düşüşü”

Ataerkil sistemler nasıl oluyor da ayakta kalabiliyor? Toplumsal cinsiyet eşitsizliği neden hâlâ bu denli yaygın?…