Bahriye Kabadayı

Büyük bir Zap şiiri: Devrimci Gençlik Köprüsü

Boğaziçi Köprüsü’nün tartışıldığı yıllardır. Gençler, Doğu ile Batı arasındaki uçuruma dikkat çekmek, kardeşliği vurgu yapmak…