Dünya Yerinden Oynar

“Dünya Yerinden Oynar”: Olagelen Fenalıklar Değil, Gerçekleşmemiş Hayaller Yıktı Bizi

Rivayet olunur ki; yalı çapkınları balık avlamak için suyun üzerinde havada sabit durabilir. Balıkları görür…