Görsel sanatlar

Yusuf Taktak’tan “Başka zaman, Başka Mekan”

Yusuf Taktak’ın tuval resimleriyle birlikte, kutuların içine karışık teknikle yaptığı son dönem çalışmalarının yer aldığı…

Nuri Kuzucan: Pasaj kitabı üzerine Arter’de söyleyecek

Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Arter Öğrenme Programı, içinde yaşadığımız…

Sarkis’in “Sonsuz” Başlıklı Kişisel Sergisi Arter’de

Sarkis’in üretiminde geniş bir zaman dilimini kapsayan SONSUZ adlı kişisel sergisi, sanatçının Arter Koleksiyonu’ndan seçilen…