Kurqunlu Han

Karma Sergi “Bağ”, 16 Eylül’de Arthan Galeri’de

“Bağ “sadece kişisel ilişkilerin değil, aynı zamanda insan ile doğa, geçmiş ile gelecek arasındaki iletişimin…