Malakanlar Rus mu?

Kafkas halkları: Malakanlar, Tatlar, Terekemeler

MALAKANLAR Bir buçuk asır olmuş Malakanlar Kars’ı mesken tutalı. Bir emirle geldiler; bir emirle gerisin…