Rombergpark

Bir yağma hikayesi: Aktion 3

Steinwache’de açılan “Betrifft: Aktion 3” başlıklı sergi Nazi döneminde Yahudi mallarının nasıl yağmalandığını gözler önüne…

Dortmund’da bir anıt mezar: Ağaçların hafızası ya da katili hatırlamak

MUSTAFA KARA “Hayat Güzeldir” filmini bilirsiniz. Küçük oğlu için toplama kampını oyun alanına çeviren, en ağır…