Şuan Okunan
Kürt aşiretleri ve aşiret konfederasyonları: Hangi aşiret nerede yaşıyor?

Kürt aşiretleri ve aşiret konfederasyonları: Hangi aşiret nerede yaşıyor?

İran Horasan’ın tamamı

(Horasan bölgesinin güney çeyreğini kapsamaktadır.)

Alan
Bugan
Dirqan
Gerivan
Gurdan
İnran
Caban (Japa)
Cuyan
Kahan
Mitran
Kılıçhan
Karabaşlı
Kupran
Konfedere Olmayan Aşiretler
Lekler (Abivard ile Çahçaha arasında. Lekçe konuşurlar, Yâresânidirler.)
Zend (Abivard ile Cahçaha arasında. Lekçe konuşurlar, Yâresânidirler.)
B-Kohistan-Bircand Bölgesi
Bohluli (Kayn ile Taybet arasında Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Menavend (Menavend-Hoş ile Awa dağlık bölgesi, Bircand’ın kuzey doğusunda. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Ruşnavend (Raşawend. Tabas Masina bölgesi. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Topkanlı (Bircand’ın güneyindeki Keşmer ve Bakran Kuh bölgesi. Kuzey Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler.)
Elbruz Dağları
İran Mazenderan Bölgesi
A-Mazandaran Bölgesi
Hecavend Konfederasyonu (Nur, Kecur, Klardeşt ve Pul bölgelerinde Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Dilfan
Kekavend
Sultankulikhani
Konfedere Olmayan Aşiretler

(Çoğunluk Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler (Azınlık Alevi, Şii’dir.).

Grili (Greyli; Neka nehri kıyısında yerleşiktirler. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Gulbadi (Behşehr ile Bender Gaz arasında, Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler.)
Laricani (Larican civarındaki dağlık bölgelerde)
Meshai (Bender Gaz yakınlarında)
Navai (Amul yakınlarında)
Neka (Neka nehri kıyısında)
Ümranlı (Galugah bölgesinde)
Konfedere Olmayan Aşiretler
Bacalan (Gorani Konuşurlar, Yâresânidirler.)
Bohtuyi (Bohtani,Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Çiğini (Şahrud Irmağı’nın Kuzeyi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Celilvend (Celalewend.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

İran Zencan Bölgesi
Kelhur (Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kakavend (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kirmani (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Mafi (Kirmanşah Mafileri ile bağlantılıdırlar. Yâresâni konuşurlar ve Şiidirler.)
Kiyasvend (Komasi ve Silahur kollarından oluşurlar. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Reşwend (Reşvend.Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
Weliyari (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Yemini (Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
C-Zencan-Halhal Bölgesi
Delikan (Halhal bölgesi, Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Canpulat (Cumbalat, Halhalın doğusu ,kuzey kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Kilishani (Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Şatrani (Erdebil’in güneyi. Kuzey Kurmancisi ve Azerice konuşurlar, Şiidirler.)
Orta İran Platosu

İran Belucistan
A-Kaşan-Kum Bölgesi
Bağdadi (Anvilavend.Saveh’ın batısı.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kelhur (Saveh’in güneyide, Karaçay’da. Gorani ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Lak (Karkas Dağlarındanki Kohak ve Kurdakan bölgelerinde)
Pazuki (Paziki, Baziki. Tahran’ın doğusundaki Veramin dolaylarında. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Şii ve Sunnidirler.)
Ossanlı (Germsar ve Veramin. Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiidirler.)
Zend (Kum’un güney batısı. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
B-Fars
Kakai (Şiraz’ın hemen kuzey batısında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kurdşıli (Marasurhi dağlık bölgesi. Şeri Naw ve Cehrom. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
C-Belucistan
Guran (Bampor, Gorani ve Laki konuşurlar. Yâresâni ve Şiidirler. Yelhani reislerinin işgücünü teşkil ederler.)
Zengena (Bampor. Güney Kurmancı konuşurlar, Sunnidirler.)
Kelhur (Taftan Volkanik dağlık bölgeleri. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler. Günümüzde Belucileşiyorlar.)
Yelhani (Bampor, Güney Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler, küçük çaplı elit bir aşirettir.)
Doğu Kürdistan

(Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

 

 

Kürdistan Eyaleti (Senendec ve Bicar bu sınırlar içerisindedir.)
Bilbas Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün Güneybatısı)

Mamaş
Mangur
Ocak (Uşak)
Piran
Sinn
Gülbahi Konfederasyonu

(Bicar’ın Batı ve Kuzeybatı kesimleri)

Çukareşi (Çukareşti)
Gameli
(Cucareş)
Kalkeni (Qalqalı)
Kakawend (Kalkaswendi)
Kamili
Murad Gorani
Pitawasari
Qomri
Sinduli

Caff Kürtleri 1914
Caf Konfederasyonu

(Cewanrud ile Senendec arasında. Irak’taki Orta Kürdistan’da yaşayan Caf Aşiretinin bir koludur.)

Basugi
Gelali
Haruni
İnaki
İsmail Ezizi
Keleşi (Keleşin)
Kemali
Mandumi
Mikaili
Qobadi (Kowa)
Ruhzadi
Şatiri
Tarhani
Veladbegi
Mandumi Konferedasyonu

(Bicar’ın güneydoğu kesimleri)

Tarimuradi
Alimuradi
Lewlerzi
Mukri Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün güneyi ile Mehabad ve Diwandara arasında. Bu konfederasyon günümüzde büyük ölçüde çözülmüştür)

Begzade
Behbokri
Caf (Mehabad bölgesindeki)
Kasımlı
Konfedere Olmayan Aşiretler[değiştir | kaynağı değiştir]

(Bunların çoğu, Büyük Ardelan konfederasyonu parçalanmadan önce bu konfederasyonun üyesiydi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunni, Alevi, Şii’dirler.)

Ahmedi (Bana yakınlarında)
Alan (Serdeşt yakınlarında)
Ardelan (Senendec’in kuzeybatı kesimlerinde. Eski Ardelan adını kullanan görece yeni bir aşiret.)
Babacani (Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Behrambegi (Bana yakınlarında, Dizli ve Çemşeman’da)
Balawend (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Başuki
Baskula (Serdeşt’in batı kesimleri)
Biryahi (Serdeşt yakınlarında)
Bistarawend
Burakay
Dorraci
Feyzullahbegi (Burakn, Takab ve Sakız yakınlarında)
Geşki (Keşki, Kamyaran yakınlarında)
Gargei
Gawurka (Gehrg, Serdeşt ile Sakız ve Mahabad arasında)
Hamaweysi
Heyderbegi (Merivan yakınlarında)
Celali (Senendec’in doğu kesimlerinde)
Kelali (Gelali, Celali, Sakız dolaylarında)
Kelasi (Serdeşt yakınlarında)
Kemanger (Kamyaran yakınlarında)
Koli (Guli, Senendec’in kuzeydoğu kesimlerinde)
Komasi (Merivan ile Senendec arasında)
Lak (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Lütfullahbegi (Bana yakınlarında)
Meriwani (Merivan ile Pencwin arasında)
Kobadi
Sursuri
Serşiv
Zend (Qurwa dolaylarında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Weladbegi
Güney Kürdistan
Kirmanşah Eyaleti

Atkuvazi Konfederasyonu

(Mehran, Badra ve Çıwar. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Benserda (Benzerda)
Banviza
Bi
Keşvend
Kurdel
Malikeşvend
Maysami
Mir
Muma
Murt
Qaytuni
Qruşvend
Hewreman Konfederasyonu

(Hewraman bölgesinde.Yâresânidirler, Gorani’nin Hewremani lehçesini konuşurlar.)

Lahuni (Cafersultani)
Tehti
Behrambegi
Hasansultani
Mustafasultani
Ayvan (İvan) Konfederasyonu

(Nefti Şah, Nefthane ve Mendali. Güney Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler.)

Benseyre
Çulak
Bacalan (Bacarwan) Konfederasyonu

(Kasr-ı Şirin, Xenıqin, Quratu, Şerwan, Dergezin [Süleymaniye yakınlarında], Horin ve Cİzani. Gorani Lehçesini konuşurlar, Yâresânidirler.)

Comur
Kazanlı
Zend Aşireti (Kerim Han Zend)

Beyranvend (Silakur) Konfederasyonu

(Ortaçağdaki Beravend, Hemedan’ın güneyinde, Luristan’ın Silakur bölgesine doğru. Laki konuşurlar, Yâresânidirler, bir kısmı Şii’dir.)

Alayno
Çeqelvend
Daşeyno
Komasi
Reşvend
Zend
Goran Konfederasyonu

(Kirmanşah ile Pawa arasında.Gorani lehçesini konuşurlar, Yâresânidirler.)

Bibiyan
Biwanic
Daniyali
Gewera (Gewhera)
Heyderi
Nirzi
Halkani Behrami
Halkani Speri
Şabankara
Tufangçi
Yasami
Holaylan Konfederasyonu

(Kirmanşah’ın doğusunda, Sonqor dolaylarında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Belawend
Celalawend
Osmanawend
Tarhan
Zerdalan
Comir (Comur,Combur) Konfederasyonu

(Hemedan’ın güneyinde,Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Abdali
Berazi
Guma
Şahweysi
Kelhur Aşireti (Kayhan Kalhor)

Kelhur Konfederasyonu

(Hanekin ile Kirmanşah arasında. Muhtemelen günümüzdeki en büyük Kürt aşiret konfederasyonu, Yâresânidirler, çoğunuluğu Gorani, bir kısmı Güney Kurmancı konuşur.)

Ebulmuhamedi
Alirızawend
Alwendi
Berga
Budağbegi
Çillai
Faruki
Gelladar
Harunabadi
Celowgir
Kelapa
Kellacub
Kemar
Kerempana
Kazımhani
Kerga
Halidi
Homan
Kırbiyan
Mansuri
Maydeşti (Mahideşti)
Mirezizi
Mumini
Muğira
Muşgir
Papiran
Qulami
Qumci
Receb
Remezani
Rızawend
Seydnaza
Seyyedan
Selka
Şeybeni
Şahini
Şirzadi
Şiwankara
Siya Siya
Teleş
Zeynelhani
Hızır Konfederasyonu

(Mendali ve Sumer. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Hızırvend
Murşidvend
Qolivend
Şemsivend
Pehla (Feyli) Konfederasyonu

(Bağdat’ın kuzeydoğusundaki Bakuba ile Kuzistan arasındaki. Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiirdirler.)

Bapirvend
Braspi
Şeydarvend
Dustalivend
Goran
Heywari
Cebirvend
Cugi
Kelkuh
Hızırvend
Kowlivend
Mamasivend
Mami
Mamus
Maral
Mraverzi
Muradhani
Nowruzvend
Osivend
Papi
Şakarbegi
Şaraka
Süleymanhani
Zerguş
Kalhani (Kalkan) Konfederasyonu

(Kirmanşah’ın kuzeybatısında, Kuzaran dolaylarında. Halkanlar ile bağlantılı. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

Eynawend
Baçahali
Berawli
Bizirabadi
Dengi
Divaka
Malgi (Maliki)
Necefi
Peştmala
Kelazenciri (Kolozenciri)
Kari
Kerka
Rüstem
Sebza
Serewaza
Wistali
Karalos Konfederasyonu

(Mendali ile Tengi – Sumer arasında. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)

Çermawend
Grew Sewari
Geş
Keytun
Kakawend
Neftçi
Salas Konfederasyonu

(Kirmanşah’ın batısı ile Kerend arasında. Güney Kurmancisi konurlar, Sunnidirler. Üç küçük konfederasyondan oluşurlar.)

1-Babacani
Begzade
Zemkani
2-Kobadi
Bezani
Begzade
Miraki
Texta
Tengi İzdaha
Zilani
3-Weladbegi
Aliağay
Derwiş
Delazihiri
Durul
Keleka
Halwan (Halkan ile bağlantılı)
Reşid
Sencadi Konfederasyonu

(Pawa ile Maydeşt arasında.Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

Abbaswend
Aliwend
Allahyarhani (İlahiani)
Baği
Bawan
Çelawi
Dataca
DDewletmend
Derhawar
Heqnazarhani
Celalawend
Kelalwend
Keka
Hoşrawi
Kolkol
Nezka/Terga
Siminwend
Sufi
Surhaki
Surhawend
Şerefbeyani Konfederasyonu

(Şiwaldir dağları, Şirvan nehri ve Şexan dolaylarında)

Kuraki
Emirhanbegi
Eziz Begi
Gahari
Nadiri
Swarameyri Konfederasyonu

(Hanekin, Şehreban ve Ebu Cisra. Laki ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)

Kelhur
Tutik
Mamakan
İnantir
Tirkaşvend Konfederasyonu

(Asadabad ile Hemedan ve Tusirkan arasında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Alicani
Alimurşid
Rahmeti
Süleymani
Zend
Zend Konfederasyonu

(Hemedan’ın güney ve kuzeybatı kesimleri. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Aliyan
Mamed
Kani
Salih Ağa
Tahir Hani
Konfedere Olmayan Aşiretler
Babani (Hanekin ve Kerkük’ün kuzey kesimlerinde. Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Benzerda (Sarpoli Kasrı Şirin’in kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Bawend (Dinaver ve Şahabad. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Dinarvend (Dehluran, Daalperi ve Dinar sıradağlarında. Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiidirler.)
Dun (Dum; Dinaver ve Kandula dolaylarında. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Geşki (Kirmanşah’ın kuzeyi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
İmami (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
İraki (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar. Güney Kurmancisi Konuşurlar, Sunnidirler.)
Cewanrudi (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Keyd (Musiyan ve Dehluran. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Keyhurda (Dehluran Varoşları. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Kerend/Krind (Kerend Şehri dolaylarında. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Kolyai (Sunkor ile Korva arasında. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Mafi (Kirmanşah’ın doğusunda, Laki konurlar, Yâresâni ve Şiidirler.)
Ossanlı (Osivend ile bağlantılı. Laki konuşurlar, Sunnidirler.)
Peyrawend (Kirmanşah’ın kuzeyi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Wercawend (Sahna ile Kengevar arasına. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Zengena (Kirmanşah’ın güneybatısı.Gürani ve Güney Kurmancisini konuşurlşar, Yâresânidirler.)
Zerdalan (Belawend… Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Zula (Kirmanşah’ın güneydoğusu. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Orta Kürdistan

(Hemawend aşireti hariç tutulursa,buradaki aşiretlerin önemli bir kısmı eskiden, bu yüzyılın başında dağılan büyük Baban (Ortaçağdaki Bavemd) konfederasyonuna bağlıydı. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sunnidirler)

Baban Aşireti (Ömer Ağa)

Delo Konfederasyonu

(Kuş dağları ile Serkela ve Hanekin arasında)

Geş
Cemrezi
Karez
Pencankuşti
Selim Weysi
Terkawend
Hermawend Konfederasyonu

(Çemçermal ile Şirvan nehri arasında ve Bezayn bölgesinde. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

Begzade
Çingini
Kefruşi
Mamend
Piriyai
Remawend
Reşwend
Serefawend
Şitabisar
Sfiyawend
Caf Konfederasyonu

(Süleymaniye ile Klar ve Halepçe arasında, büyük öbekler hâlinde Güney ve Doğu Kürdistan’a dek uzanmaktadır. Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)

Amela
Badği
Baseri
Başki
Haruni
İsai
İsmail Üzeyri
Celali (Gelala)
Cewanrudi
Kemali
Mikaili
Muradi
Naweoli
Piştmale
Reşubari
Rogal
Sedani
Safiyawend
Şetri
Şex İsmaili
Terikhani
Tewgozi
Yezdanbexş
Yarweysi
Yusifcani
Keza (Kaza) Konfederasyonu

(Kifir ile Çinçaldan arasında)

Sendula Begi
Koha Behram
Serkela
Şwan Konfederasyonu

(Kerkük’ün kuzeyinde, Hasa ile Zeh nehirleri arasında)

Bezeyni
Hasa
Zend Konfederasyonu

(Kifri ile Şirvan nehri arasında.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Alyan
Geni
Mamasalih
Tayer Hani
Konfedere Olmayan Aşiretleri
Ako (Ranya dolaylarında)
Baban (Babani. Kerkük’ün kuzeyi ile Hanekin dolaylarında)
Belikan (Belikiyan… Rewanduz ile Balik dağlık bölgesinde bulunan Rayat arasında)
Berzenci (Hanekin, kısmen Yaresani)
Bayati (Tuz Hurmatu ile Kifri arasıında)
Bezeyni (Erbil ile Kerkük arasında)
Boli (Bilek’in güneyinde)
Çigini (Süleymaniye’nin kuzeyi)
Dumbuli (Dümbeli, Şekhan’da)
Daudi (Dwde, Teqw, Kifri ile Tuz Hurmatu arrasında)
Gahır (Karatepe)
Homermil (Serkela, Koçaçiyan arrasında)
Cebbari (Kerkük’ün güney ve güneydoğu ile Çemçemmal ve Leylan arasında)
Kakai (Kerkük ile Tuz Hurmatu arasındda)
Halkan (Belik dağlarının kuzey kesimleri ve Erbil’in kuzeydoğusu)
Hoşnaw (Saklava dolaylarında)
Kura (Erbil ile Saklava arasında)
Leylani (Leylan’da)
Palhani (Zenabed ile Kara Tepe arasında)
Pizdar (Kela Diza dolaylarında)
Salhi (Kerkük ile Kara Tepe arasında)
Şerwan (Revanduz’un kuzeyi)
Siyan (Kerkük’ün kuzeyi)
Surçi (Büyük Zap ırmağının,Rewanduz’a kadar)
Talabani (Kerkük’ün güney doğusunda ve Klar’ın kuzeydoğusunda öbekler hâlinde)
Talşani )Kifri ile Zerdawa arasında)
Zengena (Güney Kürdistan’daki Zengenaların devamı)
Zerari (Basturiça’nın kuzeyi)
Zudi (Revandiz bölgesi)
Kuzey Kürdistan
Piran Aşireti (Şeyh Said Pirani)

(Kuzey Kurmancisi konuşurlar,Sunnilerdir.Türkiye’de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu bitim olan -kan/an veya -van/vend/wend yerine Türkçe bitim olan -li-lu bitimini benimsemişlerdir.Bazen de Türkçe bitim Kürtçe bitimine eklenmiştiir.

Ertoşi
Alan
Ezdinan
Gevdan
Graviyan
Heviştan
Huleylan (halilan)
Qeşuran
Piran
Şerefan
Sidan
Zewkan
Şemski Aşireti
Jirkî (Ertoşi)
Zeydan
Barzani Konfederasyonu

(Büyük Zap nehrinin yukarı yakaları ile Hakkâri arasında)

Beruşni
Oremari
Mizuri
Nerva
Reykani
Şerwani
Botan Konfederasyonu

(Botan nehrinin her iki yakasında.Van Gölü’nün güneyinde.Bu bir zamanlar Baban ve Ardelan konfederasyonları kadar büyük bir konfederasyondu:her üçü de 19.yy sonlarında ve 20 yy başlarında çözüldü.şüva ve eruh aşiretleri şimdiki adı hâlen (eruh) olan siirt ilçesinde yer almaktadır dıderan ve garısi iki büyük koçer aşiretidir kurmançı konuşurlar sunnidirler

Şırnax
Tiyan
şüva
eruh
dıderan
garısi
keccan
batuyan
harunî
Herki Konfederasyonu

(Shnu ile Hakkâri ve Revanduz arasında incelikli giysi ve süslemeleriyle ünlüdürler)

Başkaleye bağlı Esenyamaç köyü ve 7 mezrasida herki kökenlidir

Mendan (Menda)
Seheddi
Seydan (Zeydan)
Xaşkani(masiro)
Celali Konfederasyonu

(Maku ve Beyazid ve Kars arasında.Güney Kürdistan’daki Celalwendler ve İslam öncesi dönemlerde güney Zagroslar’da yerleşik olan Gelular ile bağlantılıdır)

Alimohawi
Belikan
Hasow Halef
Çenikani
Halkan (Celali reisleri çoğu zaman bu aşiretten çıkar)
Hesesori
Misrikan
Otablı
Kadikan
Qızılbaş
Sekan
Cibran Konfederasyonu (Cibranlı Halit Bey)

Cibran Konfederasyonu

(Bingöl ‘ün kuzeydoğu kesimlerinde.Bu isim Guranlarla bağlantılı olabilir)

Aliki
Aqa
Ezdinani
Mamakan
‘Moxili’
Şeyhakan
Şaderi
Torini
Milan Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün kuzeybatısı,Salmas’tan Koy’a kadar.Bu,Batı Kürdistan’daki eski Milan ya da Milli Konfederasyonunun farklı bir koludur)

Dilmakan (Dimilikan)
Dolan
Dudakan
Halkan
Mamakan
Mamdulakan
Serman
Şeyhakan
Hıdrekan
Pinyanişi (Piniyan) Konfederasyonu

Aşiretin nüfusu 3 milyondan fazladır Iran ırak ve Türkiyede geniş bir nüfusu vardır Zeydan ve Piruzbeyoğlu aileleri tarafından yönetilmektedir.[kaynak belirtilmeli] (Kuzey Hakkâri bölgesi. Bu konfederasyonun yaklaşık 5 bin üyesinin 20yy başlarında Hristiyan olduğu belirtilmiştir. Bugünkü sayıları bilinmemektedir.)

Berkoşan
Bilican
Sılehi
Zébari
Şipiran
Zédan
Kewiji
Musanan
Osmanbegi
Coleyi
Piroyi
Masiroyi
Xaşkani
Kénarberoji
Xani
Çeli
Şekak (Rivend) Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün kuzeybatısı ile Van Gölü arasında,Dustan ve Qotur bölgelerinde,Eski isimleri olan Şah Kak.Onları Orta Kürdistan’daki Kakailer ve Güney Zagroslar’daki Kaukiler ile ilişkilendirilmektedir.)

Abdawi
Butan
Dari
Dolan
Evari
Fenak
Gurik
Honara
Karker
Helef
Hedri
Movakari
Nemati
Nisan
Otomani
Paçik
Pas Ağa
Şapirani (Dilmakani)
Şukri
Spikan Konfederasyonu

(Van Gölü’nün kuzeybatı kesimleri.Nüfus olarak kalabalık,fakat üye aşiretler anlamında küçük)

Bekiran
Mamakan
Spikan
dawudi

==== Konfedere Olmayan Aşiretler

SEYİTKİ Aşireti Van Erciş Muş Viranşehir Çaldıran muradiye Mardin Kızıltepe
Adıyaman (Beyazid’in kuzeyi)
Baravî (Şengal, Mardin, Batman ve Diyarbakır’ı kapsayan kökeni Ezidilere dayanan çoğunluğu Sunni Müslüman Kurmanç Kürt aşireti.)
Bradost (Revanduz ile Hakkâri arasında)
Baz (Çukurca ile Oramar arasında.Tarihi Badh aşiretini çağiriştiran modern bir isim)
Bazeyni (Erzurum’un doğusu,Ağrı’nın kuzeyi,rihi Badh aşiretinin çağiriştiran modernn bir isim)
Begzade (Urmiye’nin batısı)
Brukan (Van’ın kuzeydoğusu ve Koy’un batısı)
Dozki (Duhok’un kuzeyi ve Hakkâri bölgesinde)
Gerdi (Ağrı’nın kuzeyi)
Goyan (Uludere’nin kuzeyi)
Helaci (Bitlisin güneydoğusu)
Hemdikan (Ağrı ile Kağızman arasında)
Hemoyi(Muş Bulanık, Bitlis Adilcevaz,Van Erciş ve Ağrı’nın Hamur, Taşlıçay ve Patnos ilçeleri)
Hesenan (Malazgirt,Hınıs ve Varto bölgeleri)
Hewatan (Bitlisin güneydoğusu)
Haydaranlı (Malazgirtin kuzeyi)
Haruni (Cizre ilçesinin kuzeybatısı)
Keka (Hakkâri)
Geylani (Revanduz yakınları)
Haniyan (Ehmedé Hani’nin aşireti)
Kurasonni (Hoy’un batısı)
Mamakan (Hoy’un batısı)
Manuran (Ağrı’nın güneyi)
Miran (Bitlis’in doğusu)
Nuşiyan (Hakkâri, Oramar)
Oramar (Duhok’un kuzeyi ve Hakkâri bölgesinde)
Paziki (Eruzurmun güneydoğusu)
Reşwend (Erzurumun güneydoğusu)
Rewaandok (Revanduz)9
ASİYAN ( Ağrı’nın Güneyi ve Van’ın Kuzeyi )
Şemski (Van’ın doğusu)
Sindi (Zaho’nun kuzeyi)
Slopi (Cizre’nin doğusu)
Surçi (Erbil’in kuzeydoğusu ve Akre yakınları)
Takuli (Van’ın doğusu)
Zerza (Shnu dolaylarında,kısmen Dimili konuşurlar)
Zibari(Büyük zapp ırmağinin orta kolu)
xîyan(diyarbakır,muş ve siirt bölgelerinde yaşarlar kurmanci konuşurlar)
Baravi (barava)şengal Mardin Diyarbakır Elazığ
Luvi aşireti (Van’ın kuzeyi) [1] 18 Temmuz 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
(Türkiye’de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu, Kürtçe bitim olan -kan/an veya van/vend/wend yerine, Türkçe bi olan -lı-/lu bitimini benimsemişlerdir. Bazen de Türkçe ile Kürtçe bitimler berâber kullanılmıştır; bakınız Modanlı)

Beraz Konfederasyonu
Didan
Keytkan
Meafen
Mir
Okiyan
Pijan(bican)
Şedadan (Şeddadi)
Şexan
Zerwaran(zerwari)
Berwari Konfederasyonu

(Amediye ile Uludere arası)

Berwari Bala
Berwari Jir
Çavreş Konfederasyonu

(Adıyaman’ın kuzey ve kuzeybatı kesimleri. Dimili ve Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Alevidirler)

Brimsan
Teşik
Zıravkan (Ziroskan)
Haverka Konfederasyonu

(Tur Abidin, Mardin bölgeside. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, sunnidirler)

Aliyan
Dasinan
Gerger
Mahalimi
Mizidağ
Mizizah
Moman
Metinan Not:Metinan aşiretin merkezi arısu köyü(golagüle)dir.Aşiret ağasıda Ahmet ışık ağaydı.
Koçgiri Aşireti

(Fırat’ın batısından Sivas’a doğru. Çoğunluk Kurmanci Bir Kısmı Dimili konuşurlar, Alevidirler)

Omerka
Baliki
Gerniyan
İbiki
Sarıki

Döğerni Döğer Aşireti Behrangi Güran Pasiyan Hesisan (Osmanlı Arşiv)

Milan Konfederasyonu

(Fırat’tan Mardin ve Cebel Sincar’a kadar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler)

Hidrekan
Alia
Badıllı
Barguhaan
Beski (Baziki)
Bucax
Çekali
Çemikan
Çiya Reş
Danan
Deşi
Direjan
Hidrekan
Heci Bayramm
Hoşiyan
İsi Adat
İzoli
Canbeki
Kelandilan
Kewat
Keliş
Halkan
Kumreşi
Mendan
Merd
Matmiya
Manli
Mersavi
Meşkan
Nasıran
Porğa
Sartan
Şarkan
Şwan
Tirkan
Zeydan
Zirafkan
Motikan (Modki,Moti) Konfederasyonu

(Ağırlıklı olarak Bitlis,Muş ve Siirt’Te yaşarlar. Bitlisin Mutki ilçesi bu aşiretten ismini almıştır.Eski Çemişgezek konfederasyonuun çekirdeğini oluşturuyordu. Ağırlıklı olarak Dimili konuşan Sunnilerdir. İsimlerinin Medlerle bir bağlantısı olabilir.)

Omerka
Ariki
Boban
Mezray
Zenderi
Keyburan
Kusan
Pirmusi
Ruçaba
Zeydan
Silvan Konfederasyonu

(Silvan,Cizre ile Zaho ve Duhok arasında. Kuzey Kurmancisi konuşulur, Sünnidirler)

Dudwadta
Guli
Seydahr
Sina
Sindi
Yezidi Konfederasyonu

(Musul ile Antakya arasında öbekler hâlinde,en önemli yoğunlaşmaları Cebel Sincar bölgesidir. Bu standart aşiret konfederasyonundan ziyade, Kuzey Kurmancisi konuşan ve üyeleri Yezdiliği benimsemiş olan aşiretler arasındaki bir koalisyondur. Bu aşiretler, aynı zamanda en üst düzey dinsel liderler işlevi gören Çol kraliyet ailesine sadakatlerini bildirmişlerdir)

Aliyan
Anidi
Balad
Dasen
Basikan
Dorkan
Haliti
Mendikan (Ortaçağdaki Ermeni kaynaklarıında geçen Mandukianlar)
Samuğa
Saşili
Konfedere Olmayan Aşiretler

(Kuzey Kurmancisi ve Dimili konuşurlar,Sunni ve Alevidirler)

Alikan (Elaziğ’ın güneybatısından Diyarbakır’a kadar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, sünnidirler)
Atmalı (Geneli Kahramanmaraş ve Güneydoğu bölgesinde yaşar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Alevi kültürünü ve inancını yaşarlar.)
Aşita (Suriye’de Cezire bölgesinde)
Atmanikan (Diyarbakır ile Hakkâri arasında öbekler hâlinde)
Belikan (Bingöl’ün kuzeyi)
Besni (Adıyaman ve yakınlarında)
Dahori (Diyarbakır’ın güney batısından Suriye’deki Amuda’ya kadar)
Dudari (Mardin’in kuzeydoğusu
Dumbuli (Dünbeli, Cebel Sincar bölgesinde.Dimili konuşurlar)
Cebbara (Suriye’de, Amuda dolaylarında)
Goyan (Silopi’nin kuzeydoğusunda, Kilaban’da. Bir kısım Dimili konuşur)
Guli (Zaho ile Peşhabur ırmaği arasında)
Hawerka (Suriye’de Cezire bölgesinde)
İzoli (Adıyaman, Urfa arasında)
Canbegi (Adıyaman ile Siverek arasında)
Kiki (Anteb’in güneyinden Halep’e kadar)
Koti (Malatya’nın güneydoğusu)
Lak Kurdi (Ceyhan ırmaği havzası.Adana’nın doğu ve kuzeydoğu kesimleri. Bir kısmı Laki,bir kısmı Kurmanci konuşur Alevidirler)
Mendukan (Tall Afar’da Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Ağırlıklı olarak Yezididirler. İlk Ermeni tarihi kayıtlarında sık sık bahsedilir)
Mardas (Narince ile Fırat Kuzey Kurmancisi konuşulur, Sunnidirler)
Miran (Cizre’de)
Mirsinan (Diyarbakır’ın güneyinde)
Mizuri (Duhok bölgesinde)
Paziki (Samsat dolaylarında Kuzey Kurmancisi’ni konuşurlar, Alevidirler)
Pişnik (Adıyaman’ın kuzey batısında Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Alevidirler)
Porka (Adıyaman’ın güneyi, Dimili ve Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Alevidirler)
Suweyş (Suriyede Amuda dolaylarında)
Sinamini (Malatya’nın güney, kuzey ve kuzeybatı kesimleri ve Anteb’in kuzey kesimleri. Laki konuşurlar, Alevidirler)
Sindi (Zaho ile Peşhabur nehri arasında)
Tirikan (Diyarbakır’ın kuzeybatıssı)
Zaydan (Bingöl’ün doğusu,Muş’un kuzeyi. 19yy’da çözülen eski Rozhaki konfederasyonunun bir üyesi
Anadolu Bölgesi

(Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

A-Güney Öbeği
Canbeki (Bu öbeğin yarısı, Yunak ile Polatlı arasında)
Cudikan (Tuz Gölü’nün kuzeyinde)
Halkan (Cihanbeyli dolaylarında)
Motki (Tuz Gölü’nün güneydoğusunda.Dimili konuşurlar, Sunnidirler)
Nasırlı (Bala kasabası dolaylarında)
Seyfkani (Haymana ilçesi dolaylarında)
[1] B-Kuzey Obeği
Atmanikan (Ankara’nın kuzeydoğusu)
Badeli (Yozgat’ın güneyi ve güneybatısı)
Bereket (Nevşehir’in kuzeyi Kızılırmak’ın karşısı)
Hecibani (Hadhabani, Kayseri’nin kuzeyinde)
Hatunoğlu (Yozgat’ın güneyi)
Mahani (Kırşehir içinde ve etrafında)
Milan (Çorum’un kuzeyi)
Şeveli (Çorum’un batısı)
Tirikan (Ankara’nın batısı ve Çankırı’nın güneyi)
Ökçecemi (Sivas’ın kuzeybatısı)
Urukçu (Tokat’tan Amasya ve Yozgat’a kadar)
Zirikan (Çankırı’nın güneydoğusu ve Samsun’un batısı)

İran Horasan’ın tamamı

(Horasan bölgesinin güney çeyreğini kapsamaktadır.)

Alan
Bugan
Dirqan
Gerivan
Gurdan
İnran
Caban (Japa)
Cuyan
Kahan
Mitran
Kılıçhan
Karabaşlı
Kupran
Konfedere Olmayan Aşiretler
Lekler (Abivard ile Çahçaha arasında. Lekçe konuşurlar, Yâresânidirler.)
Zend (Abivard ile Cahçaha arasında. Lekçe konuşurlar, Yâresânidirler.)
B-Kohistan-Bircand Bölgesi
Bohluli (Kayn ile Taybet arasında Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Menavend (Menavend-Hoş ile Awa dağlık bölgesi, Bircand’ın kuzey doğusunda. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Ruşnavend (Raşawend. Tabas Masina bölgesi. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Topkanlı (Bircand’ın güneyindeki Keşmer ve Bakran Kuh bölgesi. Kuzey Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler.)
Elbruz Dağları
İran Mazenderan Bölgesi
A-Mazandaran Bölgesi
Hecavend Konfederasyonu (Nur, Kecur, Klardeşt ve Pul bölgelerinde Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Dilfan
Kekavend
Sultankulikhani
Konfedere Olmayan Aşiretler

(Çoğunluk Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler (Azınlık Alevi, Şii’dir.).

Grili (Greyli; Neka nehri kıyısında yerleşiktirler. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Gulbadi (Behşehr ile Bender Gaz arasında, Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler.)
Laricani (Larican civarındaki dağlık bölgelerde)
Meshai (Bender Gaz yakınlarında)
Navai (Amul yakınlarında)
Neka (Neka nehri kıyısında)
Ümranlı (Galugah bölgesinde)
Konfedere Olmayan Aşiretler
Bacalan (Gorani Konuşurlar, Yâresânidirler.)
Bohtuyi (Bohtani,Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Çiğini (Şahrud Irmağı’nın Kuzeyi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Celilvend (Celalewend.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

İran Zencan Bölgesi
Kelhur (Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kakavend (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kirmani (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Mafi (Kirmanşah Mafileri ile bağlantılıdırlar. Yâresâni konuşurlar ve Şiidirler.)
Kiyasvend (Komasi ve Silahur kollarından oluşurlar. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Reşwend (Reşvend.Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
Weliyari (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Yemini (Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
C-Zencan-Halhal Bölgesi
Delikan (Halhal bölgesi, Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Canpulat (Cumbalat, Halhalın doğusu ,kuzey kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Kilishani (Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Şatrani (Erdebil’in güneyi. Kuzey Kurmancisi ve Azerice konuşurlar, Şiidirler.)
Orta İran Platosu

İran Belucistan
A-Kaşan-Kum Bölgesi
Bağdadi (Anvilavend.Saveh’ın batısı.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kelhur (Saveh’in güneyide, Karaçay’da. Gorani ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Lak (Karkas Dağlarındanki Kohak ve Kurdakan bölgelerinde)
Pazuki (Paziki, Baziki. Tahran’ın doğusundaki Veramin dolaylarında. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Şii ve Sunnidirler.)
Ossanlı (Germsar ve Veramin. Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiidirler.)
Zend (Kum’un güney batısı. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
B-Fars
Kakai (Şiraz’ın hemen kuzey batısında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kurdşıli (Marasurhi dağlık bölgesi. Şeri Naw ve Cehrom. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
C-Belucistan
Guran (Bampor, Gorani ve Laki konuşurlar. Yâresâni ve Şiidirler. Yelhani reislerinin işgücünü teşkil ederler.)
Zengena (Bampor. Güney Kurmancı konuşurlar, Sunnidirler.)
Kelhur (Taftan Volkanik dağlık bölgeleri. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler. Günümüzde Belucileşiyorlar.)
Yelhani (Bampor, Güney Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler, küçük çaplı elit bir aşirettir.)
Doğu Kürdistan

(Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

 

 

Kürdistan Eyaleti (Senendec ve Bicar bu sınırlar içerisindedir.)
Bilbas Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün Güneybatısı)

Mamaş
Mangur
Ocak (Uşak)
Piran
Sinn
Gülbahi Konfederasyonu

(Bicar’ın Batı ve Kuzeybatı kesimleri)

Çukareşi (Çukareşti)
Gameli
(Cucareş)
Kalkeni (Qalqalı)
Kakawend (Kalkaswendi)
Kamili
Murad Gorani
Pitawasari
Qomri
Sinduli

Caff Kürtleri 1914
Caf Konfederasyonu

(Cewanrud ile Senendec arasında. Irak’taki Orta Kürdistan’da yaşayan Caf Aşiretinin bir koludur.)

Basugi
Gelali
Haruni
İnaki
İsmail Ezizi
Keleşi (Keleşin)
Kemali
Mandumi
Mikaili
Qobadi (Kowa)
Ruhzadi
Şatiri
Tarhani
Veladbegi
Mandumi Konferedasyonu

(Bicar’ın güneydoğu kesimleri)

Tarimuradi
Alimuradi
Lewlerzi
Mukri Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün güneyi ile Mehabad ve Diwandara arasında. Bu konfederasyon günümüzde büyük ölçüde çözülmüştür)

Begzade
Behbokri
Caf (Mehabad bölgesindeki)
Kasımlı
Konfedere Olmayan Aşiretler[değiştir | kaynağı değiştir]

(Bunların çoğu, Büyük Ardelan konfederasyonu parçalanmadan önce bu konfederasyonun üyesiydi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunni, Alevi, Şii’dirler.)

Ahmedi (Bana yakınlarında)
Alan (Serdeşt yakınlarında)
Ardelan (Senendec’in kuzeybatı kesimlerinde. Eski Ardelan adını kullanan görece yeni bir aşiret.)
Babacani (Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Behrambegi (Bana yakınlarında, Dizli ve Çemşeman’da)
Balawend (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Başuki
Baskula (Serdeşt’in batı kesimleri)
Biryahi (Serdeşt yakınlarında)
Bistarawend
Burakay
Dorraci
Feyzullahbegi (Burakn, Takab ve Sakız yakınlarında)
Geşki (Keşki, Kamyaran yakınlarında)
Gargei
Gawurka (Gehrg, Serdeşt ile Sakız ve Mahabad arasında)
Hamaweysi
Heyderbegi (Merivan yakınlarında)
Celali (Senendec’in doğu kesimlerinde)
Kelali (Gelali, Celali, Sakız dolaylarında)
Kelasi (Serdeşt yakınlarında)
Kemanger (Kamyaran yakınlarında)
Koli (Guli, Senendec’in kuzeydoğu kesimlerinde)
Komasi (Merivan ile Senendec arasında)
Lak (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Lütfullahbegi (Bana yakınlarında)
Meriwani (Merivan ile Pencwin arasında)
Kobadi
Sursuri
Serşiv
Zend (Qurwa dolaylarında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Weladbegi
Güney Kürdistan
Kirmanşah Eyaleti

Atkuvazi Konfederasyonu

(Mehran, Badra ve Çıwar. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Benserda (Benzerda)
Banviza
Bi
Keşvend
Kurdel
Malikeşvend
Maysami
Mir
Muma
Murt
Qaytuni
Qruşvend
Hewreman Konfederasyonu

(Hewraman bölgesinde.Yâresânidirler, Gorani’nin Hewremani lehçesini konuşurlar.)

Lahuni (Cafersultani)
Tehti
Behrambegi
Hasansultani
Mustafasultani
Ayvan (İvan) Konfederasyonu

(Nefti Şah, Nefthane ve Mendali. Güney Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler.)

Benseyre
Çulak
Bacalan (Bacarwan) Konfederasyonu

(Kasr-ı Şirin, Xenıqin, Quratu, Şerwan, Dergezin [Süleymaniye yakınlarında], Horin ve Cİzani. Gorani Lehçesini konuşurlar, Yâresânidirler.)

Comur
Kazanlı
Zend Aşireti (Kerim Han Zend)

Beyranvend (Silakur) Konfederasyonu

(Ortaçağdaki Beravend, Hemedan’ın güneyinde, Luristan’ın Silakur bölgesine doğru. Laki konuşurlar, Yâresânidirler, bir kısmı Şii’dir.)

Alayno
Çeqelvend
Daşeyno
Komasi
Reşvend
Zend
Goran Konfederasyonu

(Kirmanşah ile Pawa arasında.Gorani lehçesini konuşurlar, Yâresânidirler.)

Bibiyan
Biwanic
Daniyali
Gewera (Gewhera)
Heyderi
Nirzi
Halkani Behrami
Halkani Speri
Şabankara
Tufangçi
Yasami
Holaylan Konfederasyonu

(Kirmanşah’ın doğusunda, Sonqor dolaylarında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Belawend
Celalawend
Osmanawend
Tarhan
Zerdalan
Comir (Comur,Combur) Konfederasyonu

(Hemedan’ın güneyinde,Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Abdali
Berazi
Guma
Şahweysi
Kelhur Aşireti (Kayhan Kalhor)

Kelhur Konfederasyonu

(Hanekin ile Kirmanşah arasında. Muhtemelen günümüzdeki en büyük Kürt aşiret konfederasyonu, Yâresânidirler, çoğunuluğu Gorani, bir kısmı Güney Kurmancı konuşur.)

Ebulmuhamedi
Alirızawend
Alwendi
Berga
Budağbegi
Çillai
Faruki
Gelladar
Harunabadi
Celowgir
Kelapa
Kellacub
Kemar
Kerempana
Kazımhani
Kerga
Halidi
Homan
Kırbiyan
Mansuri
Maydeşti (Mahideşti)
Mirezizi
Mumini
Muğira
Muşgir
Papiran
Qulami
Qumci
Receb
Remezani
Rızawend
Seydnaza
Seyyedan
Selka
Şeybeni
Şahini
Şirzadi
Şiwankara
Siya Siya
Teleş
Zeynelhani
Hızır Konfederasyonu

(Mendali ve Sumer. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Hızırvend
Murşidvend
Qolivend
Şemsivend
Pehla (Feyli) Konfederasyonu

(Bağdat’ın kuzeydoğusundaki Bakuba ile Kuzistan arasındaki. Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiirdirler.)

Bapirvend
Braspi
Şeydarvend
Dustalivend
Goran
Heywari
Cebirvend
Cugi
Kelkuh
Hızırvend
Kowlivend
Mamasivend
Mami
Mamus
Maral
Mraverzi
Muradhani
Nowruzvend
Osivend
Papi
Şakarbegi
Şaraka
Süleymanhani
Zerguş
Kalhani (Kalkan) Konfederasyonu

(Kirmanşah’ın kuzeybatısında, Kuzaran dolaylarında. Halkanlar ile bağlantılı. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

Eynawend
Baçahali
Berawli
Bizirabadi
Dengi
Divaka
Malgi (Maliki)
Necefi
Peştmala
Kelazenciri (Kolozenciri)
Kari
Kerka
Rüstem
Sebza
Serewaza
Wistali
Karalos Konfederasyonu

(Mendali ile Tengi – Sumer arasında. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)

Çermawend
Grew Sewari
Geş
Keytun
Kakawend
Neftçi
Salas Konfederasyonu

(Kirmanşah’ın batısı ile Kerend arasında. Güney Kurmancisi konurlar, Sunnidirler. Üç küçük konfederasyondan oluşurlar.)

1-Babacani
Begzade
Zemkani
2-Kobadi
Bezani
Begzade
Miraki
Texta
Tengi İzdaha
Zilani
3-Weladbegi
Aliağay
Derwiş
Delazihiri
Durul
Keleka
Halwan (Halkan ile bağlantılı)
Reşid
Sencadi Konfederasyonu

(Pawa ile Maydeşt arasında.Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

Abbaswend
Aliwend
Allahyarhani (İlahiani)
Baği
Bawan
Çelawi
Dataca
DDewletmend
Derhawar
Heqnazarhani
Celalawend
Kelalwend
Keka
Hoşrawi
Kolkol
Nezka/Terga
Siminwend
Sufi
Surhaki
Surhawend
Şerefbeyani Konfederasyonu

(Şiwaldir dağları, Şirvan nehri ve Şexan dolaylarında)

Kuraki
Emirhanbegi
Eziz Begi
Gahari
Nadiri
Swarameyri Konfederasyonu

(Hanekin, Şehreban ve Ebu Cisra. Laki ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)

Kelhur
Tutik
Mamakan
İnantir
Tirkaşvend Konfederasyonu

(Asadabad ile Hemedan ve Tusirkan arasında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Alicani
Alimurşid
Rahmeti
Süleymani
Zend
Zend Konfederasyonu

(Hemedan’ın güney ve kuzeybatı kesimleri. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Aliyan
Mamed
Kani
Salih Ağa
Tahir Hani
Konfedere Olmayan Aşiretler
Babani (Hanekin ve Kerkük’ün kuzey kesimlerinde. Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Benzerda (Sarpoli Kasrı Şirin’in kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Bawend (Dinaver ve Şahabad. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Dinarvend (Dehluran, Daalperi ve Dinar sıradağlarında. Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiidirler.)
Dun (Dum; Dinaver ve Kandula dolaylarında. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Geşki (Kirmanşah’ın kuzeyi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
İmami (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
İraki (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar. Güney Kurmancisi Konuşurlar, Sunnidirler.)
Cewanrudi (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Keyd (Musiyan ve Dehluran. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Keyhurda (Dehluran Varoşları. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Kerend/Krind (Kerend Şehri dolaylarında. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Kolyai (Sunkor ile Korva arasında. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Mafi (Kirmanşah’ın doğusunda, Laki konurlar, Yâresâni ve Şiidirler.)
Ossanlı (Osivend ile bağlantılı. Laki konuşurlar, Sunnidirler.)
Peyrawend (Kirmanşah’ın kuzeyi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Wercawend (Sahna ile Kengevar arasına. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Zengena (Kirmanşah’ın güneybatısı.Gürani ve Güney Kurmancisini konuşurlşar, Yâresânidirler.)
Zerdalan (Belawend… Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Zula (Kirmanşah’ın güneydoğusu. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Orta Kürdistan

(Hemawend aşireti hariç tutulursa,buradaki aşiretlerin önemli bir kısmı eskiden, bu yüzyılın başında dağılan büyük Baban (Ortaçağdaki Bavemd) konfederasyonuna bağlıydı. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sunnidirler)

Baban Aşireti (Ömer Ağa)

Delo Konfederasyonu

(Kuş dağları ile Serkela ve Hanekin arasında)

Geş
Cemrezi
Karez
Pencankuşti
Selim Weysi
Terkawend
Hermawend Konfederasyonu

(Çemçermal ile Şirvan nehri arasında ve Bezayn bölgesinde. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

Begzade
Çingini
Kefruşi
Mamend
Piriyai
Remawend
Reşwend
Serefawend
Şitabisar
Sfiyawend
Caf Konfederasyonu

(Süleymaniye ile Klar ve Halepçe arasında, büyük öbekler hâlinde Güney ve Doğu Kürdistan’a dek uzanmaktadır. Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)

Amela
Badği
Baseri
Başki
Haruni
İsai
İsmail Üzeyri
Celali (Gelala)
Cewanrudi
Kemali
Mikaili
Muradi
Naweoli
Piştmale
Reşubari
Rogal
Sedani
Safiyawend
Şetri
Şex İsmaili
Terikhani
Tewgozi
Yezdanbexş
Yarweysi
Yusifcani
Keza (Kaza) Konfederasyonu

(Kifir ile Çinçaldan arasında)

Sendula Begi
Koha Behram
Serkela
Şwan Konfederasyonu

(Kerkük’ün kuzeyinde, Hasa ile Zeh nehirleri arasında)

Bezeyni
Hasa
Zend Konfederasyonu

(Kifri ile Şirvan nehri arasında.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Alyan
Geni
Mamasalih
Tayer Hani
Konfedere Olmayan Aşiretleri
Ako (Ranya dolaylarında)
Baban (Babani. Kerkük’ün kuzeyi ile Hanekin dolaylarında)
Belikan (Belikiyan… Rewanduz ile Balik dağlık bölgesinde bulunan Rayat arasında)
Berzenci (Hanekin, kısmen Yaresani)
Bayati (Tuz Hurmatu ile Kifri arasıında)
Bezeyni (Erbil ile Kerkük arasında)
Boli (Bilek’in güneyinde)
Çigini (Süleymaniye’nin kuzeyi)
Dumbuli (Dümbeli, Şekhan’da)
Daudi (Dwde, Teqw, Kifri ile Tuz Hurmatu arrasında)
Gahır (Karatepe)
Homermil (Serkela, Koçaçiyan arrasında)
Cebbari (Kerkük’ün güney ve güneydoğu ile Çemçemmal ve Leylan arasında)
Kakai (Kerkük ile Tuz Hurmatu arasındda)
Halkan (Belik dağlarının kuzey kesimleri ve Erbil’in kuzeydoğusu)
Hoşnaw (Saklava dolaylarında)
Kura (Erbil ile Saklava arasında)
Leylani (Leylan’da)
Palhani (Zenabed ile Kara Tepe arasında)
Pizdar (Kela Diza dolaylarında)
Salhi (Kerkük ile Kara Tepe arasında)
Şerwan (Revanduz’un kuzeyi)
Siyan (Kerkük’ün kuzeyi)
Surçi (Büyük Zap ırmağının,Rewanduz’a kadar)
Talabani (Kerkük’ün güney doğusunda ve Klar’ın kuzeydoğusunda öbekler hâlinde)
Talşani )Kifri ile Zerdawa arasında)
Zengena (Güney Kürdistan’daki Zengenaların devamı)
Zerari (Basturiça’nın kuzeyi)
Zudi (Revandiz bölgesi)
Kuzey Kürdistan
Piran Aşireti (Şeyh Said Pirani)

(Kuzey Kurmancisi konuşurlar,Sunnilerdir.Türkiye’de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu bitim olan -kan/an veya -van/vend/wend yerine Türkçe bitim olan -li-lu bitimini benimsemişlerdir.Bazen de Türkçe bitim Kürtçe bitimine eklenmiştiir.

Ertoşi
Alan
Ezdinan
Gevdan
Graviyan
Heviştan
Huleylan (halilan)
Qeşuran
Piran
Şerefan
Sidan
Zewkan
Şemski Aşireti
Jirkî (Ertoşi)
Zeydan
Barzani Konfederasyonu

(Büyük Zap nehrinin yukarı yakaları ile Hakkâri arasında)

Beruşni
Oremari
Mizuri
Nerva
Reykani
Şerwani
Botan Konfederasyonu

(Botan nehrinin her iki yakasında.Van Gölü’nün güneyinde.Bu bir zamanlar Baban ve Ardelan konfederasyonları kadar büyük bir konfederasyondu:her üçü de 19.yy sonlarında ve 20 yy başlarında çözüldü.şüva ve eruh aşiretleri şimdiki adı hâlen (eruh) olan siirt ilçesinde yer almaktadır dıderan ve garısi iki büyük koçer aşiretidir kurmançı konuşurlar sunnidirler

Şırnax
Tiyan
şüva
eruh
dıderan
garısi
keccan
batuyan
harunî
Herki Konfederasyonu

(Shnu ile Hakkâri ve Revanduz arasında incelikli giysi ve süslemeleriyle ünlüdürler)

Başkaleye bağlı Esenyamaç köyü ve 7 mezrasida herki kökenlidir

Mendan (Menda)
Seheddi
Seydan (Zeydan)
Xaşkani(masiro)
Celali Konfederasyonu

(Maku ve Beyazid ve Kars arasında.Güney Kürdistan’daki Celalwendler ve İslam öncesi dönemlerde güney Zagroslar’da yerleşik olan Gelular ile bağlantılıdır)

Alimohawi
Belikan
Hasow Halef
Çenikani
Halkan (Celali reisleri çoğu zaman bu aşiretten çıkar)
Hesesori
Misrikan
Otablı
Kadikan
Qızılbaş
Sekan
Cibran Konfederasyonu (Cibranlı Halit Bey)

Cibran Konfederasyonu

(Bingöl ‘ün kuzeydoğu kesimlerinde.Bu isim Guranlarla bağlantılı olabilir)

Aliki
Aqa
Ezdinani
Mamakan
‘Moxili’
Şeyhakan
Şaderi
Torini
Milan Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün kuzeybatısı,Salmas’tan Koy’a kadar.Bu,Batı Kürdistan’daki eski Milan ya da Milli Konfederasyonunun farklı bir koludur)

Dilmakan (Dimilikan)
Dolan
Dudakan
Halkan
Mamakan
Mamdulakan
Serman
Şeyhakan
Hıdrekan
Pinyanişi (Piniyan) Konfederasyonu

Aşiretin nüfusu 3 milyondan fazladır Iran ırak ve Türkiyede geniş bir nüfusu vardır Zeydan ve Piruzbeyoğlu aileleri tarafından yönetilmektedir.[kaynak belirtilmeli] (Kuzey Hakkâri bölgesi. Bu konfederasyonun yaklaşık 5 bin üyesinin 20yy başlarında Hristiyan olduğu belirtilmiştir. Bugünkü sayıları bilinmemektedir.)

Berkoşan
Bilican
Sılehi
Zébari
Şipiran
Zédan
Kewiji
Musanan
Osmanbegi
Coleyi
Piroyi
Masiroyi
Xaşkani
Kénarberoji
Xani
Çeli
Şekak (Rivend) Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün kuzeybatısı ile Van Gölü arasında,Dustan ve Qotur bölgelerinde,Eski isimleri olan Şah Kak.Onları Orta Kürdistan’daki Kakailer ve Güney Zagroslar’daki Kaukiler ile ilişkilendirilmektedir.)

Abdawi
Butan
Dari
Dolan
Evari
Fenak
Gurik
Honara
Karker
Helef
Hedri
Movakari
Nemati
Nisan
Otomani
Paçik
Pas Ağa
Şapirani (Dilmakani)
Şukri
Spikan Konfederasyonu

(Van Gölü’nün kuzeybatı kesimleri.Nüfus olarak kalabalık,fakat üye aşiretler anlamında küçük)

Bekiran
Mamakan
Spikan
dawudi

==== Konfedere Olmayan Aşiretler

SEYİTKİ Aşireti Van Erciş Muş Viranşehir Çaldıran muradiye Mardin Kızıltepe
Adıyaman (Beyazid’in kuzeyi)
Baravî (Şengal, Mardin, Batman ve Diyarbakır’ı kapsayan kökeni Ezidilere dayanan çoğunluğu Sunni Müslüman Kurmanç Kürt aşireti.)
Bradost (Revanduz ile Hakkâri arasında)
Baz (Çukurca ile Oramar arasında.Tarihi Badh aşiretini çağiriştiran modern bir isim)
Bazeyni (Erzurum’un doğusu,Ağrı’nın kuzeyi,rihi Badh aşiretinin çağiriştiran modernn bir isim)
Begzade (Urmiye’nin batısı)
Brukan (Van’ın kuzeydoğusu ve Koy’un batısı)
Dozki (Duhok’un kuzeyi ve Hakkâri bölgesinde)
Gerdi (Ağrı’nın kuzeyi)
Goyan (Uludere’nin kuzeyi)
Helaci (Bitlisin güneydoğusu)
Hemdikan (Ağrı ile Kağızman arasında)
Hemoyi(Muş Bulanık, Bitlis Adilcevaz,Van Erciş ve Ağrı’nın Hamur, Taşlıçay ve Patnos ilçeleri)
Hesenan (Malazgirt,Hınıs ve Varto bölgeleri)
Hewatan (Bitlisin güneydoğusu)
Haydaranlı (Malazgirtin kuzeyi)
Haruni (Cizre ilçesinin kuzeybatısı)
Keka (Hakkâri)
Geylani (Revanduz yakınları)
Haniyan (Ehmedé Hani’nin aşireti)
Kurasonni (Hoy’un batısı)
Mamakan (Hoy’un batısı)
Manuran (Ağrı’nın güneyi)
Miran (Bitlis’in doğusu)
Nuşiyan (Hakkâri, Oramar)
Oramar (Duhok’un kuzeyi ve Hakkâri bölgesinde)
Paziki (Eruzurmun güneydoğusu)
Reşwend (Erzurumun güneydoğusu)
Rewaandok (Revanduz)9
ASİYAN ( Ağrı’nın Güneyi ve Van’ın Kuzeyi )
Şemski (Van’ın doğusu)
Sindi (Zaho’nun kuzeyi)
Slopi (Cizre’nin doğusu)
Surçi (Erbil’in kuzeydoğusu ve Akre yakınları)
Takuli (Van’ın doğusu)
Zerza (Shnu dolaylarında,kısmen Dimili konuşurlar)
Zibari(Büyük zapp ırmağinin orta kolu)
xîyan(diyarbakır,muş ve siirt bölgelerinde yaşarlar kurmanci konuşurlar)
Baravi (barava)şengal Mardin Diyarbakır Elazığ
Luvi aşireti (Van’ın kuzeyi) [1] 18 Temmuz 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
(Türkiye’de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu, Kürtçe bitim olan -kan/an veya van/vend/wend yerine, Türkçe bi olan -lı-/lu bitimini benimsemişlerdir. Bazen de Türkçe ile Kürtçe bitimler berâber kullanılmıştır; bakınız Modanlı)

Beraz Konfederasyonu
Didan
Keytkan
Meafen
Mir
Okiyan
Pijan(bican)
Şedadan (Şeddadi)
Şexan
Zerwaran(zerwari)
Berwari Konfederasyonu

(Amediye ile Uludere arası)

Berwari Bala
Berwari Jir
Çavreş Konfederasyonu

(Adıyaman’ın kuzey ve kuzeybatı kesimleri. Dimili ve Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Alevidirler)

Brimsan
Teşik
Zıravkan (Ziroskan)
Haverka Konfederasyonu

(Tur Abidin, Mardin bölgeside. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, sunnidirler)

Aliyan
Dasinan
Gerger
Mahalimi
Mizidağ
Mizizah
Moman
Metinan Not:Metinan aşiretin merkezi arısu köyü(golagüle)dir.Aşiret ağasıda Ahmet ışık ağaydı.
Koçgiri Aşireti

(Fırat’ın batısından Sivas’a doğru. Çoğunluk Kurmanci Bir Kısmı Dimili konuşurlar, Alevidirler)

Omerka
Baliki
Gerniyan
İbiki
Sarıki

Döğerni Döğer Aşireti Behrangi Güran Pasiyan Hesisan (Osmanlı Arşiv)

Milan Konfederasyonu

(Fırat’tan Mardin ve Cebel Sincar’a kadar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler)

Hidrekan
Alia
Badıllı
Barguhaan
Beski (Baziki)
Bucax
Çekali
Çemikan
Çiya Reş
Danan
Deşi
Direjan
Hidrekan
Heci Bayramm
Hoşiyan
İsi Adat
İzoli
Canbeki
Kelandilan
Kewat
Keliş
Halkan
Kumreşi
Mendan
Merd
Matmiya
Manli
Mersavi
Meşkan
Nasıran
Porğa
Sartan
Şarkan
Şwan
Tirkan
Zeydan
Zirafkan
Motikan (Modki,Moti) Konfederasyonu

(Ağırlıklı olarak Bitlis,Muş ve Siirt’Te yaşarlar. Bitlisin Mutki ilçesi bu aşiretten ismini almıştır.Eski Çemişgezek konfederasyonuun çekirdeğini oluşturuyordu. Ağırlıklı olarak Dimili konuşan Sunnilerdir. İsimlerinin Medlerle bir bağlantısı olabilir.)

Omerka
Ariki
Boban
Mezray
Zenderi
Keyburan
Kusan
Pirmusi
Ruçaba
Zeydan
Silvan Konfederasyonu

(Silvan,Cizre ile Zaho ve Duhok arasında. Kuzey Kurmancisi konuşulur, Sünnidirler)

Dudwadta
Guli
Seydahr
Sina
Sindi
Yezidi Konfederasyonu

(Musul ile Antakya arasında öbekler hâlinde,en önemli yoğunlaşmaları Cebel Sincar bölgesidir. Bu standart aşiret konfederasyonundan ziyade, Kuzey Kurmancisi konuşan ve üyeleri Yezdiliği benimsemiş olan aşiretler arasındaki bir koalisyondur. Bu aşiretler, aynı zamanda en üst düzey dinsel liderler işlevi gören Çol kraliyet ailesine sadakatlerini bildirmişlerdir)

Aliyan
Anidi
Balad
Dasen
Basikan
Dorkan
Haliti
Mendikan (Ortaçağdaki Ermeni kaynaklarıında geçen Mandukianlar)
Samuğa
Saşili
Konfedere Olmayan Aşiretler

(Kuzey Kurmancisi ve Dimili konuşurlar,Sunni ve Alevidirler)

Alikan (Elaziğ’ın güneybatısından Diyarbakır’a kadar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, sünnidirler)
Atmalı (Geneli Kahramanmaraş ve Güneydoğu bölgesinde yaşar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Alevi kültürünü ve inancını yaşarlar.)
Aşita (Suriye’de Cezire bölgesinde)
Atmanikan (Diyarbakır ile Hakkâri arasında öbekler hâlinde)
Belikan (Bingöl’ün kuzeyi)
Besni (Adıyaman ve yakınlarında)
Dahori (Diyarbakır’ın güney batısından Suriye’deki Amuda’ya kadar)
Dudari (Mardin’in kuzeydoğusu
Dumbuli (Dünbeli, Cebel Sincar bölgesinde.Dimili konuşurlar)
Cebbara (Suriye’de, Amuda dolaylarında)
Goyan (Silopi’nin kuzeydoğusunda, Kilaban’da. Bir kısım Dimili konuşur)
Guli (Zaho ile Peşhabur ırmaği arasında)
Hawerka (Suriye’de Cezire bölgesinde)
İzoli (Adıyaman, Urfa arasında)
Canbegi (Adıyaman ile Siverek arasında)
Kiki (Anteb’in güneyinden Halep’e kadar)
Koti (Malatya’nın güneydoğusu)
Lak Kurdi (Ceyhan ırmaği havzası.Adana’nın doğu ve kuzeydoğu kesimleri. Bir kısmı Laki,bir kısmı Kurmanci konuşur Alevidirler)
Mendukan (Tall Afar’da Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Ağırlıklı olarak Yezididirler. İlk Ermeni tarihi kayıtlarında sık sık bahsedilir)
Mardas (Narince ile Fırat Kuzey Kurmancisi konuşulur, Sunnidirler)
Miran (Cizre’de)
Mirsinan (Diyarbakır’ın güneyinde)
Mizuri (Duhok bölgesinde)
Paziki (Samsat dolaylarında Kuzey Kurmancisi’ni konuşurlar, Alevidirler)
Pişnik (Adıyaman’ın kuzey batısında Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Alevidirler)
Porka (Adıyaman’ın güneyi, Dimili ve Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Alevidirler)
Suweyş (Suriyede Amuda dolaylarında)
Sinamini (Malatya’nın güney, kuzey ve kuzeybatı kesimleri ve Anteb’in kuzey kesimleri. Laki konuşurlar, Alevidirler)
Sindi (Zaho ile Peşhabur nehri arasında)
Tirikan (Diyarbakır’ın kuzeybatıssı)
Zaydan (Bingöl’ün doğusu,Muş’un kuzeyi. 19yy’da çözülen eski Rozhaki konfederasyonunun bir üyesi
Anadolu Bölgesi

(Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

A-Güney Öbeği
Canbeki (Bu öbeğin yarısı, Yunak ile Polatlı arasında)
Cudikan (Tuz Gölü’nün kuzeyinde)
Halkan (Cihanbeyli dolaylarında)
Motki (Tuz Gölü’nün güneydoğusunda.Dimili konuşurlar, Sunnidirler)
Nasırlı (Bala kasabası dolaylarında)
Seyfkani (Haymana ilçesi dolaylarında)
[1] B-Kuzey Obeği
Atmanikan (Ankara’nın kuzeydoğusu)
Badeli (Yozgat’ın güneyi ve güneybatısı)
Bereket (Nevşehir’in kuzeyi Kızılırmak’ın karşısı)
Hecibani (Hadhabani, Kayseri’nin kuzeyinde)
Hatunoğlu (Yozgat’ın güneyi)
Mahani (Kırşehir içinde ve etrafında)
Milan (Çorum’un kuzeyi)
Şeveli (Çorum’un batısı)
Tirikan (Ankara’nın batısı ve Çankırı’nın güneyi)
Ökçecemi (Sivas’ın kuzeybatısı)
Urukçu (Tokat’tan Amasya ve Yozgat’a kadar)
Zirikan (Çankırı’nın güneydoğusu ve Samsun’un batısı)

İran Horasan’ın tamamı

(Horasan bölgesinin güney çeyreğini kapsamaktadır.)

Ayrıca Bakınız

Alan
Bugan
Dirqan
Gerivan
Gurdan
İnran
Caban (Japa)
Cuyan
Kahan
Mitran
Kılıçhan
Karabaşlı
Kupran
Konfedere Olmayan Aşiretler
Lekler (Abivard ile Çahçaha arasında. Lekçe konuşurlar, Yâresânidirler.)
Zend (Abivard ile Cahçaha arasında. Lekçe konuşurlar, Yâresânidirler.)
B-Kohistan-Bircand Bölgesi
Bohluli (Kayn ile Taybet arasında Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Menavend (Menavend-Hoş ile Awa dağlık bölgesi, Bircand’ın kuzey doğusunda. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Ruşnavend (Raşawend. Tabas Masina bölgesi. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Topkanlı (Bircand’ın güneyindeki Keşmer ve Bakran Kuh bölgesi. Kuzey Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler.)
Elbruz Dağları
İran Mazenderan Bölgesi
A-Mazandaran Bölgesi
Hecavend Konfederasyonu (Nur, Kecur, Klardeşt ve Pul bölgelerinde Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Dilfan
Kekavend
Sultankulikhani
Konfedere Olmayan Aşiretler

(Çoğunluk Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler (Azınlık Alevi, Şii’dir.).

Grili (Greyli; Neka nehri kıyısında yerleşiktirler. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Gulbadi (Behşehr ile Bender Gaz arasında, Kurmanci konuşurlar, Sunnidirler.)
Laricani (Larican civarındaki dağlık bölgelerde)
Meshai (Bender Gaz yakınlarında)
Navai (Amul yakınlarında)
Neka (Neka nehri kıyısında)
Ümranlı (Galugah bölgesinde)
Konfedere Olmayan Aşiretler
Bacalan (Gorani Konuşurlar, Yâresânidirler.)
Bohtuyi (Bohtani,Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Çiğini (Şahrud Irmağı’nın Kuzeyi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Celilvend (Celalewend.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

İran Zencan Bölgesi
Kelhur (Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kakavend (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kirmani (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Mafi (Kirmanşah Mafileri ile bağlantılıdırlar. Yâresâni konuşurlar ve Şiidirler.)
Kiyasvend (Komasi ve Silahur kollarından oluşurlar. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Reşwend (Reşvend.Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)
Weliyari (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Yemini (Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
C-Zencan-Halhal Bölgesi
Delikan (Halhal bölgesi, Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Canpulat (Cumbalat, Halhalın doğusu ,kuzey kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Kilishani (Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Şatrani (Erdebil’in güneyi. Kuzey Kurmancisi ve Azerice konuşurlar, Şiidirler.)
Orta İran Platosu

İran Belucistan
A-Kaşan-Kum Bölgesi
Bağdadi (Anvilavend.Saveh’ın batısı.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kelhur (Saveh’in güneyide, Karaçay’da. Gorani ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Lak (Karkas Dağlarındanki Kohak ve Kurdakan bölgelerinde)
Pazuki (Paziki, Baziki. Tahran’ın doğusundaki Veramin dolaylarında. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Şii ve Sunnidirler.)
Ossanlı (Germsar ve Veramin. Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiidirler.)
Zend (Kum’un güney batısı. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
B-Fars
Kakai (Şiraz’ın hemen kuzey batısında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Kurdşıli (Marasurhi dağlık bölgesi. Şeri Naw ve Cehrom. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
C-Belucistan
Guran (Bampor, Gorani ve Laki konuşurlar. Yâresâni ve Şiidirler. Yelhani reislerinin işgücünü teşkil ederler.)
Zengena (Bampor. Güney Kurmancı konuşurlar, Sunnidirler.)
Kelhur (Taftan Volkanik dağlık bölgeleri. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler. Günümüzde Belucileşiyorlar.)
Yelhani (Bampor, Güney Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler, küçük çaplı elit bir aşirettir.)
Doğu Kürdistan

(Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

 

 

Kürdistan Eyaleti (Senendec ve Bicar bu sınırlar içerisindedir.)
Bilbas Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün Güneybatısı)

Mamaş
Mangur
Ocak (Uşak)
Piran
Sinn
Gülbahi Konfederasyonu

(Bicar’ın Batı ve Kuzeybatı kesimleri)

Çukareşi (Çukareşti)
Gameli
(Cucareş)
Kalkeni (Qalqalı)
Kakawend (Kalkaswendi)
Kamili
Murad Gorani
Pitawasari
Qomri
Sinduli

Caff Kürtleri 1914
Caf Konfederasyonu

(Cewanrud ile Senendec arasında. Irak’taki Orta Kürdistan’da yaşayan Caf Aşiretinin bir koludur.)

Basugi
Gelali
Haruni
İnaki
İsmail Ezizi
Keleşi (Keleşin)
Kemali
Mandumi
Mikaili
Qobadi (Kowa)
Ruhzadi
Şatiri
Tarhani
Veladbegi
Mandumi Konferedasyonu

(Bicar’ın güneydoğu kesimleri)

Tarimuradi
Alimuradi
Lewlerzi
Mukri Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün güneyi ile Mehabad ve Diwandara arasında. Bu konfederasyon günümüzde büyük ölçüde çözülmüştür)

Begzade
Behbokri
Caf (Mehabad bölgesindeki)
Kasımlı
Konfedere Olmayan Aşiretler[değiştir | kaynağı değiştir]

(Bunların çoğu, Büyük Ardelan konfederasyonu parçalanmadan önce bu konfederasyonun üyesiydi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunni, Alevi, Şii’dirler.)

Ahmedi (Bana yakınlarında)
Alan (Serdeşt yakınlarında)
Ardelan (Senendec’in kuzeybatı kesimlerinde. Eski Ardelan adını kullanan görece yeni bir aşiret.)
Babacani (Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Behrambegi (Bana yakınlarında, Dizli ve Çemşeman’da)
Balawend (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Başuki
Baskula (Serdeşt’in batı kesimleri)
Biryahi (Serdeşt yakınlarında)
Bistarawend
Burakay
Dorraci
Feyzullahbegi (Burakn, Takab ve Sakız yakınlarında)
Geşki (Keşki, Kamyaran yakınlarında)
Gargei
Gawurka (Gehrg, Serdeşt ile Sakız ve Mahabad arasında)
Hamaweysi
Heyderbegi (Merivan yakınlarında)
Celali (Senendec’in doğu kesimlerinde)
Kelali (Gelali, Celali, Sakız dolaylarında)
Kelasi (Serdeşt yakınlarında)
Kemanger (Kamyaran yakınlarında)
Koli (Guli, Senendec’in kuzeydoğu kesimlerinde)
Komasi (Merivan ile Senendec arasında)
Lak (Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Lütfullahbegi (Bana yakınlarında)
Meriwani (Merivan ile Pencwin arasında)
Kobadi
Sursuri
Serşiv
Zend (Qurwa dolaylarında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Weladbegi
Güney Kürdistan
Kirmanşah Eyaleti

Atkuvazi Konfederasyonu

(Mehran, Badra ve Çıwar. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Benserda (Benzerda)
Banviza
Bi
Keşvend
Kurdel
Malikeşvend
Maysami
Mir
Muma
Murt
Qaytuni
Qruşvend
Hewreman Konfederasyonu

(Hewraman bölgesinde.Yâresânidirler, Gorani’nin Hewremani lehçesini konuşurlar.)

Lahuni (Cafersultani)
Tehti
Behrambegi
Hasansultani
Mustafasultani
Ayvan (İvan) Konfederasyonu

(Nefti Şah, Nefthane ve Mendali. Güney Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler.)

Benseyre
Çulak
Bacalan (Bacarwan) Konfederasyonu

(Kasr-ı Şirin, Xenıqin, Quratu, Şerwan, Dergezin [Süleymaniye yakınlarında], Horin ve Cİzani. Gorani Lehçesini konuşurlar, Yâresânidirler.)

Comur
Kazanlı
Zend Aşireti (Kerim Han Zend)

Beyranvend (Silakur) Konfederasyonu

(Ortaçağdaki Beravend, Hemedan’ın güneyinde, Luristan’ın Silakur bölgesine doğru. Laki konuşurlar, Yâresânidirler, bir kısmı Şii’dir.)

Alayno
Çeqelvend
Daşeyno
Komasi
Reşvend
Zend
Goran Konfederasyonu

(Kirmanşah ile Pawa arasında.Gorani lehçesini konuşurlar, Yâresânidirler.)

Bibiyan
Biwanic
Daniyali
Gewera (Gewhera)
Heyderi
Nirzi
Halkani Behrami
Halkani Speri
Şabankara
Tufangçi
Yasami
Holaylan Konfederasyonu

(Kirmanşah’ın doğusunda, Sonqor dolaylarında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Belawend
Celalawend
Osmanawend
Tarhan
Zerdalan
Comir (Comur,Combur) Konfederasyonu

(Hemedan’ın güneyinde,Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Abdali
Berazi
Guma
Şahweysi
Kelhur Aşireti (Kayhan Kalhor)

Kelhur Konfederasyonu

(Hanekin ile Kirmanşah arasında. Muhtemelen günümüzdeki en büyük Kürt aşiret konfederasyonu, Yâresânidirler, çoğunuluğu Gorani, bir kısmı Güney Kurmancı konuşur.)

Ebulmuhamedi
Alirızawend
Alwendi
Berga
Budağbegi
Çillai
Faruki
Gelladar
Harunabadi
Celowgir
Kelapa
Kellacub
Kemar
Kerempana
Kazımhani
Kerga
Halidi
Homan
Kırbiyan
Mansuri
Maydeşti (Mahideşti)
Mirezizi
Mumini
Muğira
Muşgir
Papiran
Qulami
Qumci
Receb
Remezani
Rızawend
Seydnaza
Seyyedan
Selka
Şeybeni
Şahini
Şirzadi
Şiwankara
Siya Siya
Teleş
Zeynelhani
Hızır Konfederasyonu

(Mendali ve Sumer. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Hızırvend
Murşidvend
Qolivend
Şemsivend
Pehla (Feyli) Konfederasyonu

(Bağdat’ın kuzeydoğusundaki Bakuba ile Kuzistan arasındaki. Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiirdirler.)

Bapirvend
Braspi
Şeydarvend
Dustalivend
Goran
Heywari
Cebirvend
Cugi
Kelkuh
Hızırvend
Kowlivend
Mamasivend
Mami
Mamus
Maral
Mraverzi
Muradhani
Nowruzvend
Osivend
Papi
Şakarbegi
Şaraka
Süleymanhani
Zerguş
Kalhani (Kalkan) Konfederasyonu

(Kirmanşah’ın kuzeybatısında, Kuzaran dolaylarında. Halkanlar ile bağlantılı. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

Eynawend
Baçahali
Berawli
Bizirabadi
Dengi
Divaka
Malgi (Maliki)
Necefi
Peştmala
Kelazenciri (Kolozenciri)
Kari
Kerka
Rüstem
Sebza
Serewaza
Wistali
Karalos Konfederasyonu

(Mendali ile Tengi – Sumer arasında. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)

Çermawend
Grew Sewari
Geş
Keytun
Kakawend
Neftçi
Salas Konfederasyonu

(Kirmanşah’ın batısı ile Kerend arasında. Güney Kurmancisi konurlar, Sunnidirler. Üç küçük konfederasyondan oluşurlar.)

1-Babacani
Begzade
Zemkani
2-Kobadi
Bezani
Begzade
Miraki
Texta
Tengi İzdaha
Zilani
3-Weladbegi
Aliağay
Derwiş
Delazihiri
Durul
Keleka
Halwan (Halkan ile bağlantılı)
Reşid
Sencadi Konfederasyonu

(Pawa ile Maydeşt arasında.Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

Abbaswend
Aliwend
Allahyarhani (İlahiani)
Baği
Bawan
Çelawi
Dataca
DDewletmend
Derhawar
Heqnazarhani
Celalawend
Kelalwend
Keka
Hoşrawi
Kolkol
Nezka/Terga
Siminwend
Sufi
Surhaki
Surhawend
Şerefbeyani Konfederasyonu

(Şiwaldir dağları, Şirvan nehri ve Şexan dolaylarında)

Kuraki
Emirhanbegi
Eziz Begi
Gahari
Nadiri
Swarameyri Konfederasyonu

(Hanekin, Şehreban ve Ebu Cisra. Laki ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)

Kelhur
Tutik
Mamakan
İnantir
Tirkaşvend Konfederasyonu

(Asadabad ile Hemedan ve Tusirkan arasında. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Alicani
Alimurşid
Rahmeti
Süleymani
Zend
Zend Konfederasyonu

(Hemedan’ın güney ve kuzeybatı kesimleri. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Aliyan
Mamed
Kani
Salih Ağa
Tahir Hani
Konfedere Olmayan Aşiretler
Babani (Hanekin ve Kerkük’ün kuzey kesimlerinde. Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)
Benzerda (Sarpoli Kasrı Şirin’in kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Bawend (Dinaver ve Şahabad. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Dinarvend (Dehluran, Daalperi ve Dinar sıradağlarında. Laki konuşurlar, Yâresâni ve Şiidirler.)
Dun (Dum; Dinaver ve Kandula dolaylarında. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)
Geşki (Kirmanşah’ın kuzeyi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
İmami (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
İraki (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar. Güney Kurmancisi Konuşurlar, Sunnidirler.)
Cewanrudi (Eskiden Caf konfederasyonuna bağlıydılar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Keyd (Musiyan ve Dehluran. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Keyhurda (Dehluran Varoşları. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Kerend/Krind (Kerend Şehri dolaylarında. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Kolyai (Sunkor ile Korva arasında. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Mafi (Kirmanşah’ın doğusunda, Laki konurlar, Yâresâni ve Şiidirler.)
Ossanlı (Osivend ile bağlantılı. Laki konuşurlar, Sunnidirler.)
Peyrawend (Kirmanşah’ın kuzeyi. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Wercawend (Sahna ile Kengevar arasına. Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Zengena (Kirmanşah’ın güneybatısı.Gürani ve Güney Kurmancisini konuşurlşar, Yâresânidirler.)
Zerdalan (Belawend… Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)
Zula (Kirmanşah’ın güneydoğusu. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler.)
Orta Kürdistan

(Hemawend aşireti hariç tutulursa,buradaki aşiretlerin önemli bir kısmı eskiden, bu yüzyılın başında dağılan büyük Baban (Ortaçağdaki Bavemd) konfederasyonuna bağlıydı. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sunnidirler)

Baban Aşireti (Ömer Ağa)

Delo Konfederasyonu

(Kuş dağları ile Serkela ve Hanekin arasında)

Geş
Cemrezi
Karez
Pencankuşti
Selim Weysi
Terkawend
Hermawend Konfederasyonu

(Çemçermal ile Şirvan nehri arasında ve Bezayn bölgesinde. Gorani konuşurlar, Yâresânidirler.)

Begzade
Çingini
Kefruşi
Mamend
Piriyai
Remawend
Reşwend
Serefawend
Şitabisar
Sfiyawend
Caf Konfederasyonu

(Süleymaniye ile Klar ve Halepçe arasında, büyük öbekler hâlinde Güney ve Doğu Kürdistan’a dek uzanmaktadır. Güney Kurmancisi konuşurlar, Yâresânidirler.)

Amela
Badği
Baseri
Başki
Haruni
İsai
İsmail Üzeyri
Celali (Gelala)
Cewanrudi
Kemali
Mikaili
Muradi
Naweoli
Piştmale
Reşubari
Rogal
Sedani
Safiyawend
Şetri
Şex İsmaili
Terikhani
Tewgozi
Yezdanbexş
Yarweysi
Yusifcani
Keza (Kaza) Konfederasyonu

(Kifir ile Çinçaldan arasında)

Sendula Begi
Koha Behram
Serkela
Şwan Konfederasyonu

(Kerkük’ün kuzeyinde, Hasa ile Zeh nehirleri arasında)

Bezeyni
Hasa
Zend Konfederasyonu

(Kifri ile Şirvan nehri arasında.Laki konuşurlar, Yâresânidirler.)

Alyan
Geni
Mamasalih
Tayer Hani
Konfedere Olmayan Aşiretleri
Ako (Ranya dolaylarında)
Baban (Babani. Kerkük’ün kuzeyi ile Hanekin dolaylarında)
Belikan (Belikiyan… Rewanduz ile Balik dağlık bölgesinde bulunan Rayat arasında)
Berzenci (Hanekin, kısmen Yaresani)
Bayati (Tuz Hurmatu ile Kifri arasıında)
Bezeyni (Erbil ile Kerkük arasında)
Boli (Bilek’in güneyinde)
Çigini (Süleymaniye’nin kuzeyi)
Dumbuli (Dümbeli, Şekhan’da)
Daudi (Dwde, Teqw, Kifri ile Tuz Hurmatu arrasında)
Gahır (Karatepe)
Homermil (Serkela, Koçaçiyan arrasında)
Cebbari (Kerkük’ün güney ve güneydoğu ile Çemçemmal ve Leylan arasında)
Kakai (Kerkük ile Tuz Hurmatu arasındda)
Halkan (Belik dağlarının kuzey kesimleri ve Erbil’in kuzeydoğusu)
Hoşnaw (Saklava dolaylarında)
Kura (Erbil ile Saklava arasında)
Leylani (Leylan’da)
Palhani (Zenabed ile Kara Tepe arasında)
Pizdar (Kela Diza dolaylarında)
Salhi (Kerkük ile Kara Tepe arasında)
Şerwan (Revanduz’un kuzeyi)
Siyan (Kerkük’ün kuzeyi)
Surçi (Büyük Zap ırmağının,Rewanduz’a kadar)
Talabani (Kerkük’ün güney doğusunda ve Klar’ın kuzeydoğusunda öbekler hâlinde)
Talşani )Kifri ile Zerdawa arasında)
Zengena (Güney Kürdistan’daki Zengenaların devamı)
Zerari (Basturiça’nın kuzeyi)
Zudi (Revandiz bölgesi)
Kuzey Kürdistan
Piran Aşireti (Şeyh Said Pirani)

(Kuzey Kurmancisi konuşurlar,Sunnilerdir.Türkiye’de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu bitim olan -kan/an veya -van/vend/wend yerine Türkçe bitim olan -li-lu bitimini benimsemişlerdir.Bazen de Türkçe bitim Kürtçe bitimine eklenmiştiir.

Ertoşi
Alan
Ezdinan
Gevdan
Graviyan
Heviştan
Huleylan (halilan)
Qeşuran
Piran
Şerefan
Sidan
Zewkan
Şemski Aşireti
Jirkî (Ertoşi)
Zeydan
Barzani Konfederasyonu

(Büyük Zap nehrinin yukarı yakaları ile Hakkâri arasında)

Beruşni
Oremari
Mizuri
Nerva
Reykani
Şerwani
Botan Konfederasyonu

(Botan nehrinin her iki yakasında.Van Gölü’nün güneyinde.Bu bir zamanlar Baban ve Ardelan konfederasyonları kadar büyük bir konfederasyondu:her üçü de 19.yy sonlarında ve 20 yy başlarında çözüldü.şüva ve eruh aşiretleri şimdiki adı hâlen (eruh) olan siirt ilçesinde yer almaktadır dıderan ve garısi iki büyük koçer aşiretidir kurmançı konuşurlar sunnidirler

Şırnax
Tiyan
şüva
eruh
dıderan
garısi
keccan
batuyan
harunî
Herki Konfederasyonu

(Shnu ile Hakkâri ve Revanduz arasında incelikli giysi ve süslemeleriyle ünlüdürler)

Başkaleye bağlı Esenyamaç köyü ve 7 mezrasida herki kökenlidir

Mendan (Menda)
Seheddi
Seydan (Zeydan)
Xaşkani(masiro)
Celali Konfederasyonu

(Maku ve Beyazid ve Kars arasında.Güney Kürdistan’daki Celalwendler ve İslam öncesi dönemlerde güney Zagroslar’da yerleşik olan Gelular ile bağlantılıdır)

Alimohawi
Belikan
Hasow Halef
Çenikani
Halkan (Celali reisleri çoğu zaman bu aşiretten çıkar)
Hesesori
Misrikan
Otablı
Kadikan
Qızılbaş
Sekan
Cibran Konfederasyonu (Cibranlı Halit Bey)

Cibran Konfederasyonu

(Bingöl ‘ün kuzeydoğu kesimlerinde.Bu isim Guranlarla bağlantılı olabilir)

Aliki
Aqa
Ezdinani
Mamakan
‘Moxili’
Şeyhakan
Şaderi
Torini
Milan Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün kuzeybatısı,Salmas’tan Koy’a kadar.Bu,Batı Kürdistan’daki eski Milan ya da Milli Konfederasyonunun farklı bir koludur)

Dilmakan (Dimilikan)
Dolan
Dudakan
Halkan
Mamakan
Mamdulakan
Serman
Şeyhakan
Hıdrekan
Pinyanişi (Piniyan) Konfederasyonu

Aşiretin nüfusu 3 milyondan fazladır Iran ırak ve Türkiyede geniş bir nüfusu vardır Zeydan ve Piruzbeyoğlu aileleri tarafından yönetilmektedir.[kaynak belirtilmeli] (Kuzey Hakkâri bölgesi. Bu konfederasyonun yaklaşık 5 bin üyesinin 20yy başlarında Hristiyan olduğu belirtilmiştir. Bugünkü sayıları bilinmemektedir.)

Berkoşan
Bilican
Sılehi
Zébari
Şipiran
Zédan
Kewiji
Musanan
Osmanbegi
Coleyi
Piroyi
Masiroyi
Xaşkani
Kénarberoji
Xani
Çeli
Şekak (Rivend) Konfederasyonu

(Urmiye Gölü’nün kuzeybatısı ile Van Gölü arasında,Dustan ve Qotur bölgelerinde,Eski isimleri olan Şah Kak.Onları Orta Kürdistan’daki Kakailer ve Güney Zagroslar’daki Kaukiler ile ilişkilendirilmektedir.)

Abdawi
Butan
Dari
Dolan
Evari
Fenak
Gurik
Honara
Karker
Helef
Hedri
Movakari
Nemati
Nisan
Otomani
Paçik
Pas Ağa
Şapirani (Dilmakani)
Şukri
Spikan Konfederasyonu

(Van Gölü’nün kuzeybatı kesimleri.Nüfus olarak kalabalık,fakat üye aşiretler anlamında küçük)

Bekiran
Mamakan
Spikan
dawudi

==== Konfedere Olmayan Aşiretler

SEYİTKİ Aşireti Van Erciş Muş Viranşehir Çaldıran muradiye Mardin Kızıltepe
Adıyaman (Beyazid’in kuzeyi)
Baravî (Şengal, Mardin, Batman ve Diyarbakır’ı kapsayan kökeni Ezidilere dayanan çoğunluğu Sunni Müslüman Kurmanç Kürt aşireti.)
Bradost (Revanduz ile Hakkâri arasında)
Baz (Çukurca ile Oramar arasında.Tarihi Badh aşiretini çağiriştiran modern bir isim)
Bazeyni (Erzurum’un doğusu,Ağrı’nın kuzeyi,rihi Badh aşiretinin çağiriştiran modernn bir isim)
Begzade (Urmiye’nin batısı)
Brukan (Van’ın kuzeydoğusu ve Koy’un batısı)
Dozki (Duhok’un kuzeyi ve Hakkâri bölgesinde)
Gerdi (Ağrı’nın kuzeyi)
Goyan (Uludere’nin kuzeyi)
Helaci (Bitlisin güneydoğusu)
Hemdikan (Ağrı ile Kağızman arasında)
Hemoyi(Muş Bulanık, Bitlis Adilcevaz,Van Erciş ve Ağrı’nın Hamur, Taşlıçay ve Patnos ilçeleri)
Hesenan (Malazgirt,Hınıs ve Varto bölgeleri)
Hewatan (Bitlisin güneydoğusu)
Haydaranlı (Malazgirtin kuzeyi)
Haruni (Cizre ilçesinin kuzeybatısı)
Keka (Hakkâri)
Geylani (Revanduz yakınları)
Haniyan (Ehmedé Hani’nin aşireti)
Kurasonni (Hoy’un batısı)
Mamakan (Hoy’un batısı)
Manuran (Ağrı’nın güneyi)
Miran (Bitlis’in doğusu)
Nuşiyan (Hakkâri, Oramar)
Oramar (Duhok’un kuzeyi ve Hakkâri bölgesinde)
Paziki (Eruzurmun güneydoğusu)
Reşwend (Erzurumun güneydoğusu)
Rewaandok (Revanduz)9
ASİYAN ( Ağrı’nın Güneyi ve Van’ın Kuzeyi )
Şemski (Van’ın doğusu)
Sindi (Zaho’nun kuzeyi)
Slopi (Cizre’nin doğusu)
Surçi (Erbil’in kuzeydoğusu ve Akre yakınları)
Takuli (Van’ın doğusu)
Zerza (Shnu dolaylarında,kısmen Dimili konuşurlar)
Zibari(Büyük zapp ırmağinin orta kolu)
xîyan(diyarbakır,muş ve siirt bölgelerinde yaşarlar kurmanci konuşurlar)
Baravi (barava)şengal Mardin Diyarbakır Elazığ
Luvi aşireti (Van’ın kuzeyi) [1] 18 Temmuz 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
(Türkiye’de yaşayan batı aşiretlerinin çoğu, Kürtçe bitim olan -kan/an veya van/vend/wend yerine, Türkçe bi olan -lı-/lu bitimini benimsemişlerdir. Bazen de Türkçe ile Kürtçe bitimler berâber kullanılmıştır; bakınız Modanlı)

Beraz Konfederasyonu
Didan
Keytkan
Meafen
Mir
Okiyan
Pijan(bican)
Şedadan (Şeddadi)
Şexan
Zerwaran(zerwari)
Berwari Konfederasyonu

(Amediye ile Uludere arası)

Berwari Bala
Berwari Jir
Çavreş Konfederasyonu

(Adıyaman’ın kuzey ve kuzeybatı kesimleri. Dimili ve Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Alevidirler)

Brimsan
Teşik
Zıravkan (Ziroskan)
Haverka Konfederasyonu

(Tur Abidin, Mardin bölgeside. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, sunnidirler)

Aliyan
Dasinan
Gerger
Mahalimi
Mizidağ
Mizizah
Moman
Metinan Not:Metinan aşiretin merkezi arısu köyü(golagüle)dir.Aşiret ağasıda Ahmet ışık ağaydı.
Koçgiri Aşireti

(Fırat’ın batısından Sivas’a doğru. Çoğunluk Kurmanci Bir Kısmı Dimili konuşurlar, Alevidirler)

Omerka
Baliki
Gerniyan
İbiki
Sarıki

Döğerni Döğer Aşireti Behrangi Güran Pasiyan Hesisan (Osmanlı Arşiv)

Milan Konfederasyonu

(Fırat’tan Mardin ve Cebel Sincar’a kadar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Sunnidirler)

Hidrekan
Alia
Badıllı
Barguhaan
Beski (Baziki)
Bucax
Çekali
Çemikan
Çiya Reş
Danan
Deşi
Direjan
Hidrekan
Heci Bayramm
Hoşiyan
İsi Adat
İzoli
Canbeki
Kelandilan
Kewat
Keliş
Halkan
Kumreşi
Mendan
Merd
Matmiya
Manli
Mersavi
Meşkan
Nasıran
Porğa
Sartan
Şarkan
Şwan
Tirkan
Zeydan
Zirafkan
Motikan (Modki,Moti) Konfederasyonu

(Ağırlıklı olarak Bitlis,Muş ve Siirt’Te yaşarlar. Bitlisin Mutki ilçesi bu aşiretten ismini almıştır.Eski Çemişgezek konfederasyonuun çekirdeğini oluşturuyordu. Ağırlıklı olarak Dimili konuşan Sunnilerdir. İsimlerinin Medlerle bir bağlantısı olabilir.)

Omerka
Ariki
Boban
Mezray
Zenderi
Keyburan
Kusan
Pirmusi
Ruçaba
Zeydan
Silvan Konfederasyonu

(Silvan,Cizre ile Zaho ve Duhok arasında. Kuzey Kurmancisi konuşulur, Sünnidirler)

Dudwadta
Guli
Seydahr
Sina
Sindi
Yezidi Konfederasyonu

(Musul ile Antakya arasında öbekler hâlinde,en önemli yoğunlaşmaları Cebel Sincar bölgesidir. Bu standart aşiret konfederasyonundan ziyade, Kuzey Kurmancisi konuşan ve üyeleri Yezdiliği benimsemiş olan aşiretler arasındaki bir koalisyondur. Bu aşiretler, aynı zamanda en üst düzey dinsel liderler işlevi gören Çol kraliyet ailesine sadakatlerini bildirmişlerdir)

Aliyan
Anidi
Balad
Dasen
Basikan
Dorkan
Haliti
Mendikan (Ortaçağdaki Ermeni kaynaklarıında geçen Mandukianlar)
Samuğa
Saşili
Konfedere Olmayan Aşiretler

(Kuzey Kurmancisi ve Dimili konuşurlar,Sunni ve Alevidirler)

Alikan (Elaziğ’ın güneybatısından Diyarbakır’a kadar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, sünnidirler)
Atmalı (Geneli Kahramanmaraş ve Güneydoğu bölgesinde yaşar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Alevi kültürünü ve inancını yaşarlar.)
Aşita (Suriye’de Cezire bölgesinde)
Atmanikan (Diyarbakır ile Hakkâri arasında öbekler hâlinde)
Belikan (Bingöl’ün kuzeyi)
Besni (Adıyaman ve yakınlarında)
Dahori (Diyarbakır’ın güney batısından Suriye’deki Amuda’ya kadar)
Dudari (Mardin’in kuzeydoğusu
Dumbuli (Dünbeli, Cebel Sincar bölgesinde.Dimili konuşurlar)
Cebbara (Suriye’de, Amuda dolaylarında)
Goyan (Silopi’nin kuzeydoğusunda, Kilaban’da. Bir kısım Dimili konuşur)
Guli (Zaho ile Peşhabur ırmaği arasında)
Hawerka (Suriye’de Cezire bölgesinde)
İzoli (Adıyaman, Urfa arasında)
Canbegi (Adıyaman ile Siverek arasında)
Kiki (Anteb’in güneyinden Halep’e kadar)
Koti (Malatya’nın güneydoğusu)
Lak Kurdi (Ceyhan ırmaği havzası.Adana’nın doğu ve kuzeydoğu kesimleri. Bir kısmı Laki,bir kısmı Kurmanci konuşur Alevidirler)
Mendukan (Tall Afar’da Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Ağırlıklı olarak Yezididirler. İlk Ermeni tarihi kayıtlarında sık sık bahsedilir)
Mardas (Narince ile Fırat Kuzey Kurmancisi konuşulur, Sunnidirler)
Miran (Cizre’de)
Mirsinan (Diyarbakır’ın güneyinde)
Mizuri (Duhok bölgesinde)
Paziki (Samsat dolaylarında Kuzey Kurmancisi’ni konuşurlar, Alevidirler)
Pişnik (Adıyaman’ın kuzey batısında Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Alevidirler)
Porka (Adıyaman’ın güneyi, Dimili ve Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Alevidirler)
Suweyş (Suriyede Amuda dolaylarında)
Sinamini (Malatya’nın güney, kuzey ve kuzeybatı kesimleri ve Anteb’in kuzey kesimleri. Laki konuşurlar, Alevidirler)
Sindi (Zaho ile Peşhabur nehri arasında)
Tirikan (Diyarbakır’ın kuzeybatıssı)
Zaydan (Bingöl’ün doğusu,Muş’un kuzeyi. 19yy’da çözülen eski Rozhaki konfederasyonunun bir üyesi
Anadolu Bölgesi

(Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

A-Güney Öbeği
Canbeki (Bu öbeğin yarısı, Yunak ile Polatlı arasında)
Cudikan (Tuz Gölü’nün kuzeyinde)
Halkan (Cihanbeyli dolaylarında)
Motki (Tuz Gölü’nün güneydoğusunda.Dimili konuşurlar, Sunnidirler)
Nasırlı (Bala kasabası dolaylarında)
Seyfkani (Haymana ilçesi dolaylarında)
[1] B-Kuzey Obeği
Atmanikan (Ankara’nın kuzeydoğusu)
Badeli (Yozgat’ın güneyi ve güneybatısı)
Bereket (Nevşehir’in kuzeyi Kızılırmak’ın karşısı)
Hecibani (Hadhabani, Kayseri’nin kuzeyinde)
Hatunoğlu (Yozgat’ın güneyi)
Mahani (Kırşehir içinde ve etrafında)
Milan (Çorum’un kuzeyi)
Şeveli (Çorum’un batısı)
Tirikan (Ankara’nın batısı ve Çankırı’nın güneyi)
Ökçecemi (Sivas’ın kuzeybatısı)
Urukçu (Tokat’tan Amasya ve Yozgat’a kadar)
Zirikan (Çankırı’nın güneydoğusu ve Samsun’un batısı)

 

(Wikipedi’den alınmıştır)


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik