Şuan Okunan
Metoforik bir dünyadan bu dünyaya özlü sesleniş

Metoforik bir dünyadan bu dünyaya özlü sesleniş

Yazar Hüseyin Bumin Ekmekci, ilk kitabı “Defter Notları”ndan sonra “Avlu’da Bir Zaman Zamanda Bir Avlu” romanıyla Kitap Yurdu’nda okuyucularıyla buluşuyor. Avlu’da yaşananlar fantastik bir düzlemde serim, düğüm ve çözümlerle anlatılıyor. Roman, okuyucularının dünyasını genişletmeyi, karakterleriyle günümüz dünyasına bir yansıma sunmayı amaçlıyor.

MEKÂNIN RUHU

Roman, anlatım tarzının soyutluğu ve yoruma açıklığıyla okuyucuları düş, imgelem ve olayların ardındaki derin anlamları keşfetmeye davet ediyor. Avlu, bir bilinç akışında hareket hâlindeyken mekânın ruhu bükümlü bir zamanda tüm çağlara sesleniyor. “Avlu’da Bir Zaman Zamanda Bir Avlu”, insan doğası, güç ve gerçeklik ile yanılsama arasındaki çizgiler üzerine yoğun bir şekilde eğilen metaforik ve sembolik bir eser. Kitapta Avlu’yu ve Avlu’da yaşanan dünyanın nasıl doğallaştığı, neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde felsefi ve ebedi bir dille canlandırılıyor.

ROMANIN KONUSU

Romanda bilge, gözleri görmeyen bir Yazıcı, psikolojik ve felsefi içerikli sözleriyle Avlu’daki yaşamı etkiliyor. Romanın diğer ana karakteri Anlatıcı’nın kendisini Avlu’da bulmasıyla başlayan gizemli yolculuğu anlatılıyor.  Avlu’da yaşanan çatışmalar, karakterlerin birbiriyle kurduğu absürt sayılabilecek iletişimi, gerçek dışı olaylarla ilgili çözümlemeler ve sonucu belirleyen bir planın oluşturuluşu, işleyişi… Derken Yazıcı ve Anlatıcı’nın geçmişiyle ilgili gerçekler romanda yer alıyor. Son ise Avlu’nun genel ortamından bütünüyle farklı bir boyutta gerçekleşiyor.

Ayrıca Bakınız

Hüseyin Ekmekci Kimdir?

İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. 25 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak sektörel ve kurumsal yayıncılık alanında yazı işleri, editör, yayın direktörlüğü ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü pozisyonlarında görev yaptı. 1996-1999 yılları arasında, İskenderiye Yazıları Dergisi’nde yayın kurulunda yer aldı. Aynı dergide, Octavio Paz’ın “Yalnızlık Dolambacı Üzerine Bir Deneme”, “Eleştirel Teori Üzerine bir İnceleme” ile “Adorno’nun Estetik Kuramı Üzerine İnceleme” isimli deneme ve incelemeleri yayımlandı. Popüler Psikiyatri Dergisi’nde de Ekmekci’nin çeşitli denemeleri yer aldı.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik