Şuan Okunan
Moda Sahnesi: Bizi parayla terbiye edemeyeceksiniz!

Moda Sahnesi: Bizi parayla terbiye edemeyeceksiniz!

Moda Sahnesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel tiyatrolara verdiği devlet desteği ile ilgili bir açıklama yaparak, bu destekten yararlandırılmadıklarını duyurdu. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün destek alan tiyatrolar listesinde yer almamaları üzerine bir dilekçe ile başvurduklarını açıklayan Moda Sahnesi, şu yanıtı aldıklarını duyurdu: “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında 2021-2022 sanat sezonu için başvuru yaptığınız projeniz, adı geçen yönetmelik gereği oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmiştir. Değerlendirme Komisyonu, ilgili yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen değerlendirme ölçütleri ile bütçe olanaklarını da göz önünde bulundurarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda projenize yardım yapılmamasına karar vermiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.”

8. MADDE’DE NE YAZIYOR?

Moda Sahnesi’ne gerekçe olarak iletilen 8. maddede, şöyle yazıyor:

“MADDE 8 – (1) Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatroların projelerini aşağıdaki ölçütleri birlikte göz önünde bulundurarak değerlendirir:

a) Başvuru sahibi özel tiyatronun varsa daha önce aldığı yardımları Yönetmelik ve Bakanlık ile yaptığı protokole uygun kullanıp kullanmadığı ve yardım aldığı projeleri gerçekleştirip gerçekleştirmediği.

b) Başvurulan projenin tiyatro sanatına sağlayacağı katkı.

c) Başvuru sahibi özel tiyatro tarafından gerçekleştirilen oyunların sanat seviyesi ve sahnelenmesindeki başarı düzeyi.

ç) Projenin Türk oyun yazarlarına ait bir eser olması.

d) Tiyatro edebiyatına yeni oyunlar kazandırılması amacıyla başvurulan projenin yeni bir proje olması, daha önce başvuru sahibi veya diğer özel tiyatrolar tarafından sahnelenip sahnelenmediği.

e) Başvuru sahibi özel tiyatronun bir önceki sanat sezonunda sahnelediği oyunlar ile özellikle birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin performansı.

Ayrıca Bakınız

(2) Değerlendirme Komisyonu tarafından her sanat sezonunda ek ölçütler belirlenebilir.”

“ESİRGENEN DESTEKTEN FAZLA VERGİ ÖDÜYORUZ”

Moda Sahnesi’nden yapılan açıklamada, Moda Sahnesi’nin devlet desteği olmadan kurulan, üç salonu bulunan Moda Shanesi’nin yılda 80 bin kişinin etkinliklere katıldığı bir kültür sanat mekanı olduğu hatırlatıldı. Moda Sahnesi’nin kendi oyunlarını da üreten bir tiyatro olduğu vurgulanarak, şu bilgiler verildi: “8 yıllık ömründe 21 adet oyun, 4 adet çocuk oyunu, 3 adet dans tiyatrosu üretmiş, bu 28 gösteriyi yaklaşık 2000 kez seyirci karşısına çıkarmıştır. Bunun dışında onlarca konuk tiyatro ve müzik grubunu 1000 kezden fazla ağırlamıştır. 8 yılda 100’den fazla değişik seminere ev sahipliği yapmanın yanı sıra, yetişkinler ve çocuklar için onlarca atölye gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu faaliyetlerden elde ettiği gelirlerden ödenen vergi, devletin Moda Sahnesi’nden esirgediği desteğin çok çok üstündedir.”

“SANATSAL FAALİYETLERE ENGEL VE SANSÜRDÜR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Moda Sahnesi’ne ayrımcılık yaptığı vurgulanan açıklamada, “Moda sahnesi’nin sanat üretimi konusundaki yeri bellidir. Moda Sahnesi sanatsal faaliyetlerini sürdürürken desteğe uygun görülen diğer tiyatrolardan herhangi bir eksiği yoktur. Bakanlığın değerlendirmesi bu nedenle keyfîdir. Bu desteğe uygun görülmememiz, men edilmemiz, Moda Sahnesi’nin sanatsal faaliyetlerini engellemek ve sansürlemekten başka bir anlam taşımamaktadır. Sanata boyun eğdirmek, onu terbiye etmek için girişilen bu keyfî tutumu, bu engellemeleri kabul etmiyoruz. Bizi parayla terbiye edemeyeceksiniz. Bütçeden payımıza düşeni, hakkımızı sonuna kadar talep edeceğiz. Bunu talep etmek bir vatandaşlık görevidir.”

“EŞİT VE ADALETLİ DAVRANIN”

Moda Sahnesi, hakkını her alanda savunacağını duyurarak, hukukî süreci de bugün itibariyle başlattıklarını açıkladı. Moda Sahnesi, bu yıl destek komisyonunda tiyatrocuları temsilen yer alan Ragıp Ertuğrul ve Nihal Kuyumcu’ya da çağrıda bulundu: “Destek Komisyonunda moda sahnesi’nin reddedilme gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmak onların vicdanî sorumluluklarıdır. Onların orada bulunmasının nedeni tiyatroların haklarını korumaktı. Bunu yapmalarını, kamuoyuyla bu bilgileri paylaşmalarını bekliyoruz.” Moda Sahnesi açıklaması, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ideolojik davranmaktan vazgeçmeye, siyaset yapmamaya, tiyatrolara eşit ve adaletli davranmaya, her tiyatroya, her insana eşit bir mesafede kalmaya davet ediyoruz” dedi.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik