Şuan Okunan
Polvo’nun Toplumsal Cinsiyet Rollerine Gönderme Yaptığı Heykel Sergisi Açılıyor

Polvo’nun Toplumsal Cinsiyet Rollerine Gönderme Yaptığı Heykel Sergisi Açılıyor

Eserleri daha önce İstanbul’un yanı sıra Art Miami kapsamında Context Art Miami’de ve Londra’da çeşitli galerilerde sergilenen çağdaş sanatçı POLVO’nun ilk kişisel heykel sergisi “Why So?”, alışılmışa başkaldırı niteliğindeki renkli ve eğlenceli heykellerinden oluşuyor. Sanatçının eserlerinde kullandığı metaforik formlardan muz eril hikâyeleri, elma ise dişil tarafı temsil ediyor. İnsanlığın, bireyselliğini kaybederek aynılaşmasından ve dayatılan toplumsal kabullerden duyduğu endişeyi eserlerine yansıtan sanatçı, benzemezliği kucaklayan bakış açılarına hizmet ederek bireyin özgürleşmesini hedefliyor. İlk bakışta renkli ve eğlenceli birer çağdaş sanat eseri olarak görünen eserler, daha yakından bakıldığında ise meraklı zihinler için yeni sorgulama alanları sunma hedefi taşıyor.

İZLEYİCİYİ UYANDIRMAYI AMAÇLIYOR

Why So?” sergisinde POLVO’nun bilinçaltı ve hayatının akışından evrilerek oluşan dışavurumları, heykel formunda sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Eserlerinin ana temasında keskin toplumsal kuralları (bariyerleri) sorgulayan POLVO, yaşamın dokusunda alternatif çıkış noktaları yakalamayı, çoklu bakış açısı yaratmayı ve mekanikleşmiş süreçlerin içinde kaybolan izleyiciyi uyandırmayı amaçlıyor. Sanatı, topluma mesaj ulaştırmak için bir yol olarak gören ve “iletişimin sofistike bir formu” olarak tanımlayan POLVO, eril ve dişil cinsiyet temsiliyetini muz ve elma formlarında sembolize ediyor. Muz formlarını çağdaş boyutta yorumlarken yer yer geleneksel dokuyla birleştiren sanatçı, toplum tarafından tektipleştirilmiş erkekliğe karşı çıkıyor. Bu yolla çeşitliliğe ve bireyselliğe göndermede bulunan POLVO, izleyicinin bilinçaltında her bireyin özgünlüğünün ve özgürlüğünün de hatırlatmasını yapıyor. Sanatçı elma tasarımında ise toplumun sahip olduğu kadın algısının ve kadını metalaştıran sosyal yapıların dayattığı “normatif güzellik” kurallarına karşı çıkıyor, kadınların “fabrika üretimi” görünümlerinin “piyasaya sürülüşünü” protesto ediyor.

POLVO HAKKINDA

Bir çağdaş sanatçı olarak POLVO, sanatı toplumsal mesaj geliştirmek için bir metot olarak görür; bunun için kendi zihin yapısını ve deneyimlerini araç olarak kullanır. Sosyal bariyerlere ve toplumsal klişelere dokunmayı kendine amaç edinir. POLVO’nun çalışmaları ilk bakışta renkli ve eğlenceli birer çağdaş sanat eseri olarak değerlendirilebilir. Bu bir bakıma doğrudur. Ancak daha yakından bakıldığında meraklı zihinler için yeni sorgulama alanları sunmayı hedefler.

KATILDIĞI SERGİ VE FUARLAR

2022, BBProjecTT, Art Fiction II, Londra

2022, BBProjecTT, Art Fiction I, Istanbul

2021, Context Art Miami – USA

2021, The Holy Art Galery, The Art of Self Regulation, Londra

Ayrıca Bakınız

2021, Istanbul Art & Antique Fair (IAAF)

2021, Tilki Art, Homo Sacer, İzmir

2021, Karl & Ein Galery, Revival Grup Sergisi, İstanbul

2021, La Visione Art Gallery, Aurora Grup Sergisi, İstanbul


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik