Şuan Okunan
Polvo’nunToplumsal Cinsiyet Rollerine Gönderme Yaptığı Sergisi: Why So?

Polvo’nunToplumsal Cinsiyet Rollerine Gönderme Yaptığı Sergisi: Why So?

Yeni nesil çağdaş sanatçı POLVO’nun “Why So?” başlıklı ilk kişisel heykel sergisi, sanatçının toplumsal olarak kanıksanmış cinsiyet rollerine gönderme yaptığı eserlerinden oluşuyor. Sosyal bariyerlere dokunarak ve sanatı bir araç olarak kullanarak sanatseverleri sorgulamaya teşvik eden POLVO’nun eserlerinde kullandığı metaforik formlardan muz eril hikâyeleri, elma ise dişil tarafı temsil ediyor. İlk bakışta renkli ve eğlenceli birer çağdaş sanat eseri olarak görünen eserler, daha yakından bakıldığında ise meraklı zihinler için yeni sorgulama alanları sunma hedefi taşıyor. İnsanlığın, bireyselliğini kaybederek aynılaşmasından ve dayatılan toplumsal kabullerden duyduğu endişeyi eserlerine yansıtan sanatçı, benzemezliği kucaklayan bakış açılarına hizmet ederek bireyin özgürleşmesini hedefliyor. POLVO’nun “Why So?” sergisi, BBprojecTT’in Teşvikiye’de bulunan butik galerisinde 1 Nisan’a dek ziyaret edilebilir.

BİLİNÇALTI VE HAYATIN AKIŞI

Why So?” sergisinde POLVO’nun bilinçaltı ve hayatının akışından evrilerek oluşan dışavurumları, heykel formunda sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Eserlerinin ana temasında keskin toplumsal kuralları (bariyerleri) sorgulayan POLVO, yaşamın dokusunda alternatif çıkış noktaları yakalamayı, çoklu bakış açısı yaratmayı ve mekanikleşmiş süreçlerin içinde kaybolan izleyiciyi uyandırmayı amaçlıyor.

Sanatı, topluma mesaj ulaştırmak için bir yol olarak gören ve “iletişimin sofistike bir formu” olarak tanımlayan POLVO, eril ve dişil cinsiyet temsiliyetini muz ve elma formlarında sembolize ediyor. Muz formlarını çağdaş boyutta yorumlarken yer yer geleneksel dokuyla birleştiren sanatçı, toplum tarafından tektipleştirilmiş erkekliğe karşı çıkıyor. Bu yolla çeşitliliğe ve bireyselliğe göndermede bulunan POLVO, izleyicinin bilinçaltında her bireyin özgünlüğünün ve özgürlüğünün de hatırlatmasını yapıyor. Sanatçı elma tasarımında ise toplumun sahip olduğu kadın algısının ve kadını metalaştıran sosyal yapıların dayattığı “normatif güzellik” kurallarına karşı çıkıyor, kadınların “fabrika üretimi” görünümlerinin “piyasaya sürülüşünü” protesto ediyor.

Ayrıca Bakınız

SEMBOLİK HEYKELLER

POLVO’nun başlıca endişeleri olan insanlığın benliğini kaybetmesi, geleneklerin kolektif kabulü ve dışarıdan maruz kaldığı tacize kapılması etrafında şekillenen bu içten protestosu doğrudan insana yönlendirilmiş olsa da insanın içinde yaşadığı toplum ve estetik endüstrisi de buradan payını alıyor. Aykırılığın kucaklandığı toplumlar yaratılarak insanın özgürleşmesine katkı sağlamayı hedefleyen POLVO, sembolik heykelleriyle bizleri uykumuzdan uyandırmaya devam ediyor.  POLVO’nun “Why So?” başlıklı ilk kişisel sergisi 1 Nisan 2023 tarihlerine dek 12.00-19.00 saatleri arasında randevuyla BBprojecTT’in Teşvikiye’deki galerisinde ziyaret edilebilir.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik