Şuan Okunan
Sahnedeki Madun: Çağdaş Batı Tiyatrosu’nda Oryantalizm

Sahnedeki Madun: Çağdaş Batı Tiyatrosu’nda Oryantalizm

Şair-Yazar Duygu Kankaytsın’ın doktora tezine dayanan yeni kitabı “Sahnedeki Madun” Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı. Günümüz düşünce dünyasında ve sanatında oryantalist algının sorgulanması ve yeniden üretilmesi Sahnedeki Madun’un odağını oluşturuyor. Bu konudaki çalışmaların amentüsü sayılabilecek Foucault’nun bilgi-iktidar söylemi, Said’in oryantalizm çalışmaları içerisinde yeni bir metodoloji oluşturarak kültür ve siyaset dünyasındaki metinleri oryantalizm gözlüğüyle okumayı teklif ediyor.

Kitapta “Batı’nın Düşüncesindeki Doğu İmgesi”, “Ezel Ebed Bir İkilik: Doğu ve Batı”, “Oryantalizmin Tarihsel Kavşakları”, “Oryantalist Stratejiler”, “Öncülerin Aşan Bir Paradigma: Said’in Oryantalizmi”, “Doğu Batı Ayrımında Doğulunun Temsili”, “Bir Sürgün Olarak Doğulunun Kimlik Sorunu”, “Doğu Mitinin Sabitliği”, “Asimilasyon, Yersiz Yurtsuzluk” gibi bölümler yer alıyor. Jale Parla kitap hakkında yaptığı değerlendirmede şu satırlara yer veriyor: Edward Said’in çığır açıcı çalışması Oryantalizm’i izleyen tartışmaları yetkinlikle sunan bu kitabında Duygu Kankaytsın Said’in oryantalist bakışı ve kontrapuntal okuma yöntemi ile incelediği oyunlarla bu alana önemli bir katkı sunuyor.”

ÖTEKİNİN DAHA BİR ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ

Kitabın arka kapak yazısında şu bilgilere yer veriliyor: “Karşıtlıkların ve sınırların fazlasıyla arttığı, ekonomide olduğu gibi beşeri ilişkilerde de bunalımın yaşandığı, kimlik politikalarının ve sürgün psikolojisinin yeniden irdelendiği, sanat yapıtlarının hayatı sorguladığı bu süreçte, Doğu ve Batı kavramlarının günümüzdeki görünümlerini ve anlamlarını bir kez daha araştırma ihtiyacı doğuyor. Bu bakışla Sahnedeki Madun, çağımızda tiyatro araştırmaları alanındaki önemli konularından birinin, ben’in başkasına dönüştüğü, biz ve onlar ayrımının arttığı, ötekinin daha bir ötekileştirildiği ve türdeşleştirmenin hakim olduğu dünyamızda yeniden üretilmiş bir oryantalizm biçimini ve işleyişini oyunlarda gösterme çabasına giriyor. Sahneden salona ve hayata taşıyor.”

Ayrıca Bakınız

DUYGU KANKAYTSIN

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık-Dramaturji Anasanat Dalı mezunu olan yazar, aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezinde “Performans Metni Olarak Sevgi Soysal’ın Tutkulu Perçem Öyküleri”ni yazan Duygu Kankaytsın, ardından “Çağdaş Batı Tiyatrosu’nda Oryantalist Eğilim” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Şiirleri, edebiyat ve tiyatro incelemeleri çeşitli dergilerde ve ortak kitaplarda yer alan yazarın, “Hayatçağıran” ve “Rağmen” adlarında iki şiir kitabı bulunuyor ve “Sanatın Gölgedeki Kadınları”, “İncelikler Tarihi Gülten Akın Şiiri” kitaplarında imzası yer alıyor.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik