Şuan Okunan
Siyasal birliktelikler çerçevesinde bir Dostluk incelemesi

Siyasal birliktelikler çerçevesinde bir Dostluk incelemesi

Akademik çalışmalarını bağımsız araştırmacı olarak sürdüren Seray Kumlu’nun, dostluk ilişkisini siyasal biraradalıklar bağlamında ele aldığı çalışması Dostluk –Siyasal Bir İnceleme, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı.

Homeros’tan Aristoteles’e, Hıristiyanlıktan modernliğe dostluğun siyasal kavranışlarını masaya yatırdığı kitapta Kumlu ayrıca, dostluğun önüne dikilen “kardeşlik”i ve karşısında inşa edilen “düşman”ı da hem tarihsel hem düşünsel bağlamı içinde kavramaya çalışıyor. Dostluk ilişkisinin, gelecek politik tasarımlar için neden bir köşede kalmaması gerektiğine de işaret eden Dostluk, siyasal düşünceye, siyasal biraradalık formlarının kuruluşuna ve elbette sevgiye dayalı ilişkinin kamusal görünümlerine ilgi duyan her okura hitap ediyor. Ayrıntı Yayınları’nın ScholaAyrıntı Dizisi kapsamında okurlarla buluşan Seray Kumlu imzalı Dostluk, aynı zamanda yayınevinin Dinçer Demirkent editörlüğünde basılan ilk kitabı olma özelliğini taşıyor.

Dostluk, bir yandan iki kişinin yakınlık kurmasını sağlayan, sözde ve deneyimde açıklığı, duygulanımları, eşitliği, karşılıklılığı, özeni içeren, yalnızca kurulmasının tarafların tercihine kalması anlamında değil, birçok anlamda özgürlüğü de içeren bir ilişki. Öte yandan, insanların, iktidar ilişkileriyle örülü bir bütünsellik içerisinde birbiriyle ilişkilenmesi amacıyla inşa edilen bir dostluk kurgusu var: Dışlayıcılık, eşitlik yerine türdeşlik, özgürlük yerine uyum ve kapalılık sunan ama aynı zamanda içerisinde bulunan insanlara bir gruba ait olmanın duygulanımlarını sağlayan bir siyasal aidiyet biçimi.

Siyasal biraradalıkları dostluk kavramı etrafında ele alan bu inceleme, dostluğu hem siyasal düşünce içinde hem de siyasal biraradalıkların somut formları bağlamında konumlandırma uğraşında. Dışlayıcı siyasal formların yarattığı kimliklendirmelerin karşısında, farkı muhafaza eden eşitlikçi siyasal imkânların arayışında dostluk ile yol almayı deniyor.

Ayrıca Bakınız

SERAY KUMLU

1986 yılında Edirne’de doğdu. Edirne Anadolu Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudu. Siyaset bilimi alanındaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da aynı çatı altında tamamladı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) siyasal teoriler kürsüsünde ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Akademik çalışmalarına bağımsız araştırmacı olarak devam etmektedir.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik