Şuan Okunan
Vecdi Sayar İktisat Kongresi’ni yazdı: Kamucu Bir Politika, Turizmsiz Bir Kültür Bakanlığı!

Vecdi Sayar İktisat Kongresi’ni yazdı: Kamucu Bir Politika, Turizmsiz Bir Kültür Bakanlığı!

Yazısına İzmir’de devam etmekte olan ‘İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Gençlik Forumu’nun sloganı olan “Türkiye için bir hayalimiz var.” cümlesiyle başlayan Vecdi Sayar, 22 yıllık AKP iktidarında hayallerini gerçekleştirme olanağını bulamayan toplumun dinamik kesimleri, gençler, kadınlar, bilim ve sanat insanları, yaklaşan seçimleri umutla beklediğini yazdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir İktisat Kongresi’nin 100. Yılında ufuk açıcı bir İktisat Kongresi düzenlemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vecdi Sayar, kongre hakkında detaylı bilgi verdi ve özellikle kültür sanat alanı bakımından tartışmaları aktardı.

Vecdi Sayar’ın yazısından öne çıkan kısımlar şöyle:

“İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık aşamasında bir de ‘Sanat Ekonomisi Forumu’ düzenlenmiş, kültür yöneticileri ve sanat kurumları temsilcileri, yayıncılık, sinema, görsel sanatlar, müzik, tasarım gibi kültür endüstrisi alanlarının sorunları ve Kültür Politikasının ilkeleri üzerinde görüşlerini açıklamıştı. Toplantının İktisat Kongresi kapsamında yer alması, sanatçıların sorunlarından çok endüstrinin sorunları üzerinde yoğunlaşmasını gerekli kılıyordu, ama önümüzdeki dönemde kültür alanının sorunlarına büyük sermayenin kültür kurumları aracılığı ile çözüm aranacağı ve kültür endüstrileri dışındaki üretimin ve bağımsız sanatçıların gene sahipsiz kalacağı yönünde bir endişem var. Sanat alanının sorunları yalnızca endüstrinin gereksinmeleri ile sınırlı değildir ve bu alan büyük sermayenin ‘himayesine’ terk edilemez. Beklentimiz, bu alanda ‘kamucu’ bir politikanın geçerli kılınmasıdır.”

“…altı partinin Genel Başkanları ‘Geleceğe Davet’ başlığı altında konuşacaklar. Bu konuşmalarda kültür ve sanat alanına değinen olacak mı bilemem, ama en azından şu sözü vermelerini diliyor tüm sanat ve kültür emekçileri. Kültür Bakanlığı’nı, ‘Turizm’in boyunduruğundan kurtaracaklarını, bağımsız bir bakanlık yapacaklarını duymak istiyor. Bu bakanlığın turizmden çok iletişim alanı ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Adının da, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ‘Kültür ve İletişim Bakanlığı’ olması düşünülebilir. Elbette, taleplerimiz bununla sınırlı değil, sanatın özgürlüğünü ve özerkliğini güvence altına alacak kurumsal düzenlemelere, tekçi olmayan çoğulcu, demokratik bir kültür politikasına ihtiyacımız var.”

“Kamu sanat kurumları (DT, DOB, Şehir Tiyatroları, CSO), TRT, RTÜK, Dil ve Tarih Kurumları, Milli Kütüphane, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu gibi bağlı kuruluşların, Yunus Emre Enstitüsü’nün özerk statüye kavuşturulmasının yanı sıra, bağımsız sanatçıların ve sanat inisiyatiflerinin çalışmalarına destek verecek özerk bir Sanat Kurumu/Sanat Konseyi’ ile ‘Ulusal Sinema Merkezi’nin bir çerçeve yasa (Sanat Yasası) ile oluşturulması önümüzdeki döneme ilişkin temel beklentimizdir.”

Yazının tamamı Birgün’de

Ayrıca Bakınız

 

 


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik