Asuman Suner

Nuri Kuzucan: Pasaj kitabı üzerine Arter’de söyleyecek

Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Arter Öğrenme Programı, içinde yaşadığımız…