Şuan Okunan
Nuri Kuzucan: Pasaj kitabı üzerine Arter’de söyleyecek

Nuri Kuzucan: Pasaj kitabı üzerine Arter’de söyleyecek

Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Arter Öğrenme Programı, içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunuyor. Süreç odaklı atölyelerin ve çağdaş sanatı katılımcıların yorumuna açan rehberli turların yanı sıra Arter’in sergilerinden yola çıkan yorumlama etkinlikleri de devam ediyor.

7 Eylül 2023 Perşembe günü 19:00–20:00 saatleri arasında Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda, Nuri Kuzucan’ın Pasaj başlıklı kişisel sergisine eşlik eden kitap bağlamında bir söyleşi gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Arter’in Genel Yayın Yönetmeni Süreyyya Evren’in üstleneceği, serginin küratörü Nilüfer Şaşmazer ile kitabın yazarlarından Duygu Demir, Tarkan Okçuoğlu, Asuman Suner ve Hakan Tüzün Şengün’ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşi, kitaptaki metinlere derinlemesine bir bakış sunarken yayının ortaya çıkış serüvenini de mercek altına alacak.

31 Aralık 2023 tarihine dek Arter’in 1. kat galerisinde ziyaret edilebilen Pasaj başlıklı sergi, Nuri Kuzucan’ın eski ve yeni üretimlerinden oluşturulan bir seçkiyi mekâna özgü bir mimari düzenlemeyle bir araya getiriyor. Kaos/düzen, ışık/gölge, boşluk/doluluk, yüzey/derinlik, iç/dış gibi ikilikler etrafında kurgulanan yapıtlardan oluşan sergi, hem zihinsel hem de algısal bir akışkanlığı ve geçişliliği merkezine alıyor. Pasaj, içine yerleştiği ve bir geçiş alanı olarak da yorumlanabilecek galeri mekânını ‘pasaj’ sözcüğünün mimari, yazınsal ve metaforik anlamları ekseninde resimsel uzamla ilişkilendiriyor.

Nuri Kuzucan’ın Pasaj adlı sergisinin kitabı ise, Arter Yayınları aracılığıyla Haziran 2023’te okurlarla buluştu. Sergiyle aynı ismi taşıyan yayın, Nilüfer Şaşmazer’in sanatçıyla yaptığı söyleşinin yanı sıra Duygu Demir, Tarkan Okçuoğlu, Asuman Suner ve Hakan Tüzün Şengün’ün bu kitap için özel olarak kaleme aldıkları yazıları kapsıyor. Tasarımını Ayşe Bozkurt’un üstlendiği kitapta, yazılara Hadiye Cangökçe’nin ve flufoto’nun (Barış Aras ve Elif Çakırlar) çektikleri fotoğraflar eşlik ediyor. Arter Kitabevi’nden satın alınabilen veya kitabevi@arter.org.tr e-posta adresi üzerinden sipariş edilebilen Nuri Kuzucan: Pasaj başlıklı kitap, ayrıca İstanbul Kitapçısı aracılığıyla da satın alınabilir. Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilen Arter Kütüphanesi’nde kitabın sayfaları karıştırılabilir.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Kurumsal Sponsor Tüpraş’ın değerli desteğiyle, tüm sergilere giriş 24 yaş altı izleyiciler için her gün; Perşembe günleri ise her yaştan izleyici için ücretsiz. Arter Beraber üyeleri ise sergileri yıl boyunca ücretsiz ziyaret etmenin yanı sıra farklı ayrıcalıklardan faydalanıyor. Arter binasının Kütüphane, Kitabevi, Bistro by Divan, arka bahçe alanlarına ve Galeri 0’da yer alan sergiye giriş için bilet gerekmiyor. Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın desteği sayesinde Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçlarıyla Arter’e ulaşılabiliyor.

DUYGU DEMİR HAKKINDA

Sanat tarihçisi ve küratör Duygu Demir (d. 1985), geç Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet Türkiye’sinin modern resim pratiklerine odaklanan doktora tezini 2022 yılında Massachusetts Institute of Technology bünyesinde tamamladı. Doktora çalışmalarından önce SALT’ta programcı olarak çalışan Demir’in küratörlüğünü üstlendiği sergiler, SALT (Ankara ve İstanbul), MIT Keller Gallery (Cambridge, MA), Arter (İstanbul) ve Tate Modern (Londra) gibi kurumlarda yer aldı. Akademik makalelerinin yanı sıra güncel sanatla ilgili yazıları yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli dergilerde ve çevrimiçi platformlarda yayımlanmaktadır. Demir’in araştırma ve ilgi alanları arasında sergileme tarihleri, ulus-ötesi karşılaşmalar, mimariyle sanatın bir araya geldiği anlar ve Batı-dışına odaklanan güncel sanatsal pratikler bulunur. Lisans derecesini New York’taki Columbia Üniversitesi’nden Görsel Sanatlar ve Sanat Tarihi alanlarında tamamlayan Demir, 2023 yılının güz dönemi itibariyle Abu Dabi’deki New York Üniversitesi’nin Sanat Galerisi’nin küratörlüğünü üstlenmiştir.

TARKAN OKÇUOĞLU HAKKINDA

1987’de Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Tarkan Okçuoğlu (d. 1968), 1995’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı bölümün Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2000 yılında “18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Duvar Resimlerinde Betimleme Anlayışı” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yanı sıra Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sanat tarihi dersleri verdi. Çalışmalarında geç Osmanlı döneminde görsel kültür ve mimarlık tarihine yoğunlaşan Okçuoğlu’nun, Hayal ve Gerçek Arasında: Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2020) başlığıyla yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Okçuoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmektedir.

ASUMAN SUNER HAKKINDA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören Asuman Suner (d. 1966), doktorasını Massachusetts Üniversitesi İletişim Bölümü’nde tamamladı. Hong Kong Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültürel Çalışmalar, Bilkent Üniversitesi’nde İletişim ve Tasarım, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri bölümlerinde görev yaptı; Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çeşitli dersler verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeliğinden profesör unvanıyla emekli oldu. Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek (Metis, 2006), New Turkish Cinema: Belonging, Identity, and Memory (I.B. Tauris, 2009) ve Hong Kong – İstanbul: Şehri Şahsileştirmek (Metis, 2018) başlıklı kitaplarının yanı sıra Screen, Social Identities, Cinema Journal, New Perspectives on Turkey, Sight and Sound, Inter-Asia Cultural Studies’in de aralarında olduğu dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış akademik makaleleri bulunmaktadır.

HAKAN TÜZÜN ŞENGÜN HAKKINDA

Ayrıca Bakınız

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Hakan Tüzün Şengün (d. 1971). 1999 yılında Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı’nda, Prof. Dr. Afife Batur danışmanlığında yüksek lisans tezini tamamladı. 2013 yılında doktora çalışması çerçevesinde davetli araştırmacı olarak bulunduğu École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon’da eşikler ve geçiş mekânları üzerine çalıştı. Pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada ödüller kazandı. 2017 yılında mimarlık ve peyzaj arayüzü üzerine proje, yayın ve araştırma yapan PARCH’ı kurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım programında Sokak Pazarının Poetikası: Geçici Yapının Zamansallığı Üzerine Fenomenolojik Bir İnceleme (2018) başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Şengün, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

NİLÜFER ŞAŞMAZER HAKKINDA

Bağımsız küratör ve editör Nilüfer Şaşmazer (1986), Taşlaşmış Rüyalar (Galeri Nev İstanbul, 2022) ve Füg (Müze Evliyagil, Ankara, 2019) sergilerinin küratörlüğünü; Dark Deep Darkness and Splendor (Galerist, 2017) ve La Ventura (Ark Kültür, 2016) sergilerinin eş küratörlüğünü üstlendi. Türkiye’nin ilk çağdaş seramik sanatçılarından Füreya Koral’ın bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı retrospektif sergisi Füreya’nın (2017) eş küratörlüğünü üstlenmenin yanı sıra sanatçı hakkında hazırlanan monografide eş yazarlık ve eş editörlük yaptı. Son dönemde gerçekleştirdiği editoryal çalışmaları arasında 59. Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonu’nu temsil eden sanatçı Füsun Onur’un monografisi Füsun Onur: Evvel Zaman İçinde… (2022) ve Nicolas Bourriaud küratörlüğündeki Yedinci Kıta başlıklı 16. Uluslararası İstanbul Bienali’nin yayınlarının (2019) yanı sıra çok sayıda sergi ve sanatçı kitabı yer alıyor. 

SÜREYYYA EVREN HAKKINDA

Süreyyya Evren (d. 1972) Daha çok güncel sanat, siyaset teorisi, gündelik hayat ve edebiyat üzerine yazdı. Son romanı Hurra Aşağılara, Yokuş Aşağılara! (2021), şiir kitabı Houdini’den Sonra Ölüm (2022) ve güncel sanat üzerine yazılarını bir araya getiren Günümüzde Sanat ve Deneyim’in (2022) de aralarında yer aldığı çok sayıda kitabı bulunuyor. 2016’dan beri Arter’in Yayınlar ekibinde.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik