Dortmund Gegen Rechts

Bir yağma hikayesi: Aktion 3

Steinwache’de açılan “Betrifft: Aktion 3” başlıklı sergi Nazi döneminde Yahudi mallarının nasıl yağmalandığını gözler önüne…