İzmir levantenleri

Avrupalı Osmanlı Tebaası: Levantenler

MUSTAFA KARA Levantenler… Argoda “tatlısu frengi” de denen Avrupalı Osmanlı tebaası… Batılıların “doğulu” diye küçümsediği,…