Malakanlar

Kafkas halkları: Malakanlar, Tatlar, Terekemeler

MALAKANLAR Bir buçuk asır olmuş Malakanlar Kars’ı mesken tutalı. Bir emirle geldiler; bir emirle gerisin…

Doğu Anadolu’nun farklı halkları: Malakanlar, Tatlar, Terekemeler…

Dağlar korunaklıdır. Kaçağa, sürgüne yurt olur. Saklar. Dağlar gibi, kendini dağların yükseklerine gizleyen ovalar, platolar…