Özcan Alper

Özcan Alper İstanbul’un 100 yıllık edebiyat hafızasına bakıyor

’’Senfoni İstanbul” adlı dökü-drama filmde Özcan Alper, İstanbul’un yüzyıllık edebiyat hafızasını, roman ve öykü karakterleri üzerinden anlatmayı…

Yönetmen Özcan Alper ödülünü TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etti

“Yanımızda hiçbir siyasi görüş hiçbir şey ayırmadan, Türkiye gibi bir ülkede, Türkiye İnsan Hakları Vakfı…