Şuan Okunan
Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı’nı mahkum ettirdi: Karar hukuka aykırı!

Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı’nı mahkum ettirdi: Karar hukuka aykırı!

2021-2022 sezonda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından keyfi biçimde tiyatro desteğinden mahrum bırakılan Moda Sahnesi, verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Dostoyevski’nin “Yer Altından Notlar” oyunu için 8. madde gerekçe gösterilerek verilen “destekten yoksun bırakma” kararı Ankara 17. İdare Mahkemesi’nden döndü.

“HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLMEMİŞTİR”
Mahkeme, verilen karardaki hukuksuzluğu şu cümlelerle karar altına aldı: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda, yönetmelikte belirtilen ve yukarıda yer verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde projelerin objektif olarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra destek yararlandırılmamasına karar verilenlerin, hangi gerekçelerle yararlandırılmadıklarının somut ve net biçimde ortaya konulması gerekirken, değerlendirme ölçütlerine göre bir değerlendirme yapılmasının ve davacının destekten yararlandırılmamasına ilişkin somut gerekçeler ortaya konulmadan takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir” denildi.

dokuz8HABER Yazarı Mustafa Kara sansürü yazmıştı: Sansür olduğunu kabul etmemek de sansüre dahil mi?

KÜLTÜR BAKANLIĞİ KARARSIZ: YETERSİZ Mİ, FAZLA MI PROFESYONEL?

Bu arada, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dava sürecinde yaptığı savunmada, Moda Sahnesi’ne yardım vermemelerini “dezavantajlı gruplara öncelik vermek” olarak açıkladığı ortaya çıktı. Mahkeme kararında, Kültür Bakanlığı’nın bu savunması şöyle yer aldı: “Davalı idarece, Profesyonel kategorideki özel tiyatroların projeleri yerine, daha çok yeni girişimlerin, amatör tiyatroların, engelliler tarafından kurulan tiyatroların ve geleneksel tiyatroların desteklenmesi hususuna özel gösterilmesi hususunda karar alındığı belirtilmiş ise de, yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler yukarıda yer verilen yönetmelikte sayılmıştır.”
Moda Sahnesi’ne destek verilmemesinin gerekçesi yapılan ve mahkeme kararında atıfta bulunulan ve Moda Sa8. maddede, oyunların “sanat seviyesi ve sahnelenmesindeki başarı düzeyi” ile “tiyatro sanatına sağlayacağı katkı” kriter olarak yer alıyor. Moda Sahnesi, destekten yoksun bırakıldığında bu maddeye dikkat çekmiş, “Moda Sahnesi’nin sanat üretimi konusundaki yeri bellidir” açıklaması yapmıştı.

Ayrıca Bakınız

“TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE AYKIRILIK” GEREKÇESİ

Resmi adıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Özel Tiyatrolara Yardım Değerlendirme Komisyonu”; 2021-2022 sezonu için Moda Sahnesi’nin yaptığı destek başvurusunu reddetmiş, bunu ilgili yönetmeliğin “sanatsal yetersizliği” de içeren 8. maddesine dayandırmıştı. Ancak Tiyatro… Tiyatro dergisine konuşan komisyon üyeleri, komisyonda bazı üyelerin Moda Sahnesi için “Türk örf ve adetlerine, geleneklerine aykırı oyunlar sergiliyorlar” denildiğini aktarmıştı. Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı’nın özel tiyatrolara verdiği destekten yararlandırılmaması üzerine bir açıklama yaparak, konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik