Şuan Okunan
Ayrıntı Yayınları’ndan Foucault Kitaplığı

Ayrıntı Yayınları’ndan Foucault Kitaplığı

Fransız filozof Michel Foucault’nun iktidar, benlik ve cinsellik üzerine düşüncelerimizi ve varsayımlarımızı sonsuza dek değiştiren Cinselliğin Tarihi projesinin dördüncü ve son kitabı olan Tenin İtirafları, Kilise düşüncesinin Batı’daki cinsellik ve öznellik deneyimlerini tarihsel olarak nasıl etkilediğine işaret ediyor. Foucault’nun ölümünden otuz dört yıl sonra yayımlanan kitap Murat Erşen’in çevirisiyle, Oğuz Tecimen ve Eda Çaça’nın editörlüğünde, Ferda Keskin’in sunuşuyla Türkçeye kazandırıldı. 

Ayrıntı Yayınları’nın Foucault Kitaplığı” projesi kapsamında yayımlanan ikinci kitap ise, filozofun Gözetleme ve Cezalandırma metninin yayımlanmasından hemen sonra, 1976’da Montreal’de verdiği konferans metniyle orada sunduğu fikirler üzerine yapılmış mülakatları bir araya getiren Hapishaneye “Alternatifler” oldu.  Murat Erşen‘in çevirisini üstlendiği kitap, Ferda Keskin tarafından yayıma hazırlandı. Jonathan Simon’ın Foucault’yla 1983’te yaptığı söyleşiden oluşan Tehlike, Suç ve Haklar da, Utku Özmakas’ın çevirisi ve Stuart Elden’in Türkçe baskısına özel önsözüyle çok yakında Foucault Kitaplığı”ndan yayımlanacak.

Foucault Kitaplığı”nda okurları bekleyen diğer kitaplar arasında Foucault’nun en temel metinlerinin yeni çevirileri de bulunuyor. Fransız filozofun Hapishanenin Doğuşu, Kelimeler ve Şeyler, Bilginin Arkeolojisi ile Deliliğin Tarihi adlı eserleri, önemli çevirmen ve editörlerin değerli çalışmaları ve işbirliğiyle okurlarla buluşacak. Projeye paralel olarak Atlas Publishing Lab ile Ayrıntı Yayınları’nın işbirliği ve Kadıköy TESAK’ın mekân sahipliğinde düzenlenen konuşmaların kayıtlarına ise Foucault Konuşmaları 1, Foucault Konuşmaları 2 ve Foucault Konuşmaları 3 bağlantıları üzerinden ulaşılabilir.

Ayrıntı Yayınları’nın tüm kitapları, raflarda ve internet satış sitelerinde!

Ayrıca Bakınız

MICHEL FOUCAULT HAKKINDA

Michel Foucault 1926’da Poitiers’de doğmuştur. 1946’da Fransa’nın en önemli eğitim kurumla­rından École Normale Supérieure’e kabul edilir. Felsefe ve psikoloji okur. 1950’de girdiği Fransız Komünist Partisi’nden 1952’de ayrılır. Bir süre hastanelerde psikolog olarak çalışır. 1953’te Alt­husser’in yerine École Normale’de felsefe asistanı olur ve psikoloji eğitimine devam eder. Paris Psikoloji Enstitüsü’nden psikopatoloji ve deneysel psikoloji diplomaları alır. Marksist bir bakış açısıyla yazdığı ilk kitabı Maladie mentale et personnalité’dir (1954, Akıl Hastalığı ve Kişilik). Bu kitap, 1962 yılında gözden geçirilerek yeniden basılmış ve adı Maladie Mentale et Psychologie [Akıl Hastalığı ve Psikoloji, Çev. Emre Bayoğlu, Ayrıntı, 2013] olarak değiştirilmiştir. Sonra Ge­orges Dumézil’in tavsiyesiyle İsveç Uppsala’daki Maison de France’a direktör olur. Burada His­toire de la folie à l’âge classique [Deliliğin Tarihi, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge, 1992] üzerine çalışmaya başlar ve tamamlayıp Clermont-Ferrand Üniversitesi’nde psikoloji dersleri verdikten sonra felsefe bölümünün başına geçer. Aynı yıl Gilles Deleuze’le tanışır. Bir yıl sonra Georges Bataille’ın kurmuş olduğu Critique dergisinin yayın kuruluna girer ve Naissance de la clinique [Kliniğin Doğuşu, Çev. İnci Malak Uysal, Epos, 2002] adlı kitabını yayımlar. 1966’da ilk baskısı bir ayda tükenen ve büyük tartışmalara neden olan Les mots et les choses [Kelimeler ve Şeyler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge, 1994] çıkar. 1969’da Foucault’nun Kelimeler ve Şeyler’de kullandığı yöntemi açıklama denemesi olan L’Archéologie du savoir [Bilginin Arkeolojisi, Çev. Veli Urhan, Ayrıntı, 2011] yayımlanır. 1970’te Fransa’nın en prestijli kurumlarından Collège de France’ta kendisi için kurulan “Düşünce Sistemleri Tarihi” kürsüsüne seçilir. Bunun ardından Groupe Information sur les Prisons (G.I.P.: Hapishaneler Üzerine Enformasyon Grubu) adlı oluşumun kurucularından biri olur. Gerek bu grup gerek adalet, tıp, psikiyatri ve cinsellikle ilgili bir dizi mücadele çevresinde yeni bir politik etkinlik biçiminin öncülüğünü yapar. Geleneksel parti politikalarının dışına çıkan bu etkinlik biçimi yeni bir eylem ve entelektüel anlayışını da bera­berinde getirmiştir. 1973’te Bir Aile Cinayeti, (Çev. Alev Özgüner, Erdoğan Yıldırım, Ayrıntı, 2007) kitabı yayımlanır ve Sartre, Maurice Clavel’le birlikte Libération gazetesinin kuruluşuna katılır. 1975’te Surveiller et punir: Naissance de la prison [Hapishanenin Doğuşu, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge, 2013] yayımlanır. İktidar ilişkileri, teknikleri, stratejileri ve taktiklerinin yani modern Batı toplumlarında öznelliği kurma biçimlerinin analizini yaptığı bu kitap olağanüstü bir ilgi görür. 1976’da Histoire de la sexualité [Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı, 2003] başlıklı ve altı cilt olmasını planladığı dizinin ilk kitabı La volonté de savoir (Bilme İstenci) çıkar. Özgürleşmenin yerine alternatif olarak kendini yaratmayı ve arzunun özgürleş­mesi yerine zevki yoğunlaştırmayı öne çıkaran bakış açısını bu son kitabının ardından geliştirir. Cinselliğin Tarihi‘nin sekiz yıl sonra yayımlanan ikinci ve üçüncü ciltlerine kadar geçen süre içinde önde gelen Fransız entelektüelleriyle birlikte İspanya’dan Polonya’ya çeşitli baskıcı rejim­lere karşı yürütülen uluslararası kampanyalara katılır. Bütün bu süreç içinde irili ufaklı birçok kitap, makale ve söyleşisi yayımlanır: Raymond Roussel [1963; Ölüm ve Labirent, Çev. Savaş Kılıç, Koç Üniversite Yay., 2013]; La grande étrangère [1963, 1964, 1971 (2013); Büyük Yabancı, Çev. Savaş Kılıç, Metis Yay., 2015]; Le beau danger Entretien avec Claude Bonnefoy [1968; Güzel Tehlike, Çev. Savaş Kılıç, Metis Yay., 2013]; Ceci n’est pas une pipe [1973; Bu Bir Pipo Değildir, Çev. Selahattin Hilav, YKY, 2005]; Il faut defendra la societe [1976 (1992); Toplumu Savunmak Gerekir, Çev. Şehsuvar Aktaş, YKY, 2008]; L’origine de I’hermeneutique de soi [1980 (2013); Hermenötiğin Kökeni, Çev. Şule Çiltaş Solmaz, Ayrıntı, 2017]; Colloqui con Foucault (Remarks on Marx), [1981; Marx’tan Sonra, Çev. Gökhan Aksay, Olvido, 2019]; Discours et vérité & La parresia [1983 (2001); Söylem ve Hakikat, Çev. Kerem Eksen, Ayrıntı Yay., 2005]; Cours au Collège de France [2004; Collège de France Dersleri (1- Bilme İstenci Üzerine Dersler, 2- Güvenlik, Toprak, Nüfus, 3- Biyopolitikanın Doğuşu, 4- Öznellik ve Hakikat, 5- Öznenin Yorumbilgisi, 6- Hakikat Cesareti), Çev. Kerem Eksen, Ferhat Taylan, Alican Tayla, Sibel Yardımcı, Ferda Keskin, Adem Beyaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2015-2018]. Cinselliğin Tarihi’nin dördüncü cildi Les aveux de la chair ise ölümünden 34 yıl sonra 2018’de yayımlanır [Tenin İtirafları, Çev. Murat Erşen, Ayrıntı Yayınları, 2022].

Söz konusu makale ve söyleşilerinin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiği dersler 1994’te dört cilt olarak Dits et écrits (Söylenmiş ve Yazılmışlar) [Seçme Yazılar (I- Entelektüelin Siyasi İş­levi, II- Özne ve İktidar, III- Büyük Kapatılma, IV- İktidarın Gözü, V- Felsefe Sahnesi, VI- Sonsu­za Giden Dil), Çev. Ferda Keskin, Osman Akınhay, Işık Ergüden, Ayrıntı Yay., 2000-2006] yayınlanır.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik