Şuan Okunan
İstanbul Bienali’nde Kadın Eserleri Kütüphanesi koleksiyonları

İstanbul Bienali’nde Kadın Eserleri Kütüphanesi koleksiyonları

17. İstanbul Bienali’nde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşiv ve koleksiyonlarından belge seçkileri 4 ayrı mekânda 5 modülde sergileniyor. Merve Elveren ve Çağla Özbek’in Hem Zemin / Hem Zaman sergisi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşiv ve koleksiyonlarından seçilen belge ve fotoğraflarla, Ayşe Düzkan, Merve Kaptan, Zeynep Sayın, Dilek Winchester ve Çatlak Zemin’in katkılarıyla kadın hareketinin geçmişte ve bugün çok farklı bağlamlarda geri planı üzerine yoğunlaşıyor.

Kendilerinin anlatımıyla: “Hem Zemin / Hem Zaman modülleri, feminist arşivleme pratiklerine çok parçalı bir bakış açısı getirerek, bir tek belgenin ya da tarihselliğin değil, ‘anlatı’nın (farklı katılımcılara, dönemlere, öznelere) tercüme edilebilirliğinden faydalanır. Bu anlamda proje, feminist hassasiyetlerle bir araya getirilmiş bir arşivin tersten kalıbını alarak yan yana getirilen belgelerin sunduğu esnek, yoruma açık ve anlık bir anlatıyı mümkün kılmayı amaçlar.”

Pera Müzesi’nde Nepal Feminist Arşivi’yle iç içe iki modül bulunuyor. Bir köşede Zeynep Sayın’ın bedel ödeme ve kadın bedeni konulu ses enstalasyonu ile anlamlandırılan belgeleri; diğer odacıkta Çatlak Zemin arşivinin 2010’lar sonrası Gece Yürüyüşü hazırlık fotoğraflarını ve bir yürüyüş videosunu da içeren; feminist hareketin 1980’lerinden 2000’lerine Kadın Eserleri arşivi belgeleri, fotoğraf, mektuplar ve özel arşiv malzemeleriyle harmanlanmış bir diğer modülü izleyebilirsiniz.

Barın Han’da Kadın Eserleri ve Dilek Winchester arşivlerinden yararlanılarak feminist çeviri teması irdeleniyor. 1980’lerde başlayan ve feminist çevirinin imece yapısına odaklanan sergiye Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde 1993 yılı 8 Mart’ında düzenlenen kutlamadan ‘Hayır’ şarkısının videosu eşlik ediyor.

Perform İstanbul’da Ayşe Düzkan’ın katkılarıyla feminist argo temalı bir yerleştirme var. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşivlerinden seçilmiş belgeler ve Thesaurus kitabı ile feminist gece yürüyüşlerinde ve direnişlerde kullanılan feminist argo pankartlardan seçilmiş bir video gösterimi yer alıyor.

Ayrıca Bakınız

Müze Gazhane’de ise Merve Kaptan’ın metnin mekana yayılma süreçlerini aktaran, akan bir metin ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşivlerinden görseller içeren bir modül yer alıyor.

Sergiler 20 Kasım 2022 tarihine kadar gezilebilir.


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik