Şuan Okunan
Evliya Çelebi’nin kaleminden Galata

Evliya Çelebi’nin kaleminden Galata

Galata’daki yiyecek ve içeceğin metholunmuşları evvelâ has ve beyaz fırancala ekmeği, Şekerciler çarşusunda şişeler içinde nice bin renkte miski anberli hünkârlara lâyık şekerleri vardır ki eşi bir diyarda yoktur. Meğer Şam da ola.

Münakkaş varaklı bahar helvası, baharlı simidi; sanayiden pusula saatçileri, cam, billur, kum saati satan kefere attarları vardır. İçkilerini metheden harabatiler arasında meşhur olan Taşmerdiven Meyhanesi’nde, Kefeli’de, Manyeli’de, Mihalaki’de, Kaşkaval’da, Sünbüllü’de, Kostantin’de, Sâran’da nam meyhanecilerdeki lâal renkli, damlası haram, türlü türlü misket şarapları, Ankona, Sakız, Mudanya, Edremid, Bozcaada şarapları vardır ki yoldan geçtiğimizde baş açık yalınayak nice yüz meyhane esirlerinin ayak altında kalup yattıklarını görürüz. Perişan hallerini sual ettiğimizde şu beyitlerle cevap verirler:

Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünya nedir

Ben kimim sâki olan kimdir meyi sahpa nedir

Allah’dan hiçbir şey gizlenmez. Allah bilir ki bu hakire gerek şarap ve gerek sair müskirat müyesser olmamıştır. Lâkin konuşkanlığımız, dostluğumuz hasebile bütün esnaf ile ihtilât idüp ahvallerine vâkıf oluruz. Amma Atina balı şerbetini içmişimdir.

***

Ayrıca Bakınız

«Meşrubattan badei gûna-gûn’larının memdu-hu harabatiler arasında meşhur olan; Taş Merdiven Meyhanesinde, Kefeli’de, Manyelî’de, Mihalaki’de, Keşko-val’da, Kostantin’de nam meyhanecilerdeki, lal’i gün, kat-resi haram her türlü misket şarapları (Enkone, Sakoze), Mudanya, Edremit, Bozcaada şarabı nabları vardır. Şehrin havasının letafetinden, mahbub ve mahbubeleri çoktur. Ahalisi alüftemeşrep ve dervişanı meslektir. Kış vakti oda sohbetleri hoş olur. Ayan ve kibar reisler seferden gelüp Boğaz Hisarında bağ fasılları ederler. Galata limanı gayet lâtif ve sekiz rüzgârdan emin olduğundan kışın bin parça gemi köşelerinde demir atup yatarlar.”

(Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 17. Yüzyıl)


Tüm Hakları Saklıdır 2024 - Tasarım: Merhaba Grafik